Li-Fi, unha innovadora tecnoloxía como alternativa ao Wi-Fi

Unha empresa mexicana crea unha innovadora tecnoloxía que transmite audio, vídeo e internet a través do espectro de luz emitido por lámpadas led a unha velocidade de transferencia de suba a 10 xigabytes por segundo.

O grupo de mexicanos logrou transmitir audio, vídeo e internet a través do espectro de luz emitido por lámpadas de leds. Esta nova tecnoloxía, denominada Li-Fi ou fidelidade lumínica, preséntase como unha alternativa ao Wi-Fi, xa que potencializará a velocidade orixinal do provedor de internet para ofrecer maior seguridade na transferencia de datos e unha taxa de transferencia de ata 10 xigabytes por segundo.

O dispositivo Li-Fi fai circular os datos a través de leds que emiten un pestanexo intermitente a unha velocidade imperceptible para o ollo humano. “Así como Wi-Fi utiliza cables para difundir as nosas conexións, a transmisión sen fíos de información Li-Fi utiliza lámpadas led que emiten luces de alto brillo”, referiu Arturo Campos Fentanes, director xeral de Sisoft de México.

Outra das vantaxes ante o Wi-Fi é que non existe un xeito de hackeala, xa que ao transmitir o internet por sinais ópticos de luz non existe un xeito para “roubala”. Ademais, pode ser instalado nas zonas de hospitais onde hai aparatos que utilizan radiación e xeralmente é bloqueado ou distorsionado o sinal do internet, agregou Campos Fentanes.

Con esta nova tecnoloxía búscase ampliar o mercado, baixar custos nos servizos de internet e aumentar nun cinco mil por cento a velocidade do internet, que actualmente en México é de 200 megabytes por segundo. Só para ter unha idea, con esta rapidez poderase descargar unha película enteira en alta definición en tan só 45 segundos.

A tecnoloxía tamén coñecida como comunicacións de luz visible (VLC en inglés), iniciou cunha velocidade do internet a dous Xigabits por segundo, pero a xente de Sisoft de México xunto con investigadores do Instituto Tecnolóxico Autónomo de México (ITAM) adecuou o sistema para multiplicarse cinco veces máis.

Campos Fentanes explicou que os primeiros experimentos se realizaron con audio, no cal se conectou vía cable de audio Jack de 3.5 milímetros un smartphone a unha táboa protoboard para transformar o sinal auditivo en ondas ópticas. Dese xeito un emisor especial transmite a información a través do espectro de luz xerado por unha lámpada de leds e é captada por un receptor localizado nunha bucina que reproduce o son do celular.

No caso da transmisión do internet sen fíos, a mecánica é similar, a placa emisora desenvolvida por Sisoft de México colócase no router-dispositivo que distribúe o internet- e incorpórase unha lámpada de leds para maximizar a velocidade de transferencia de datos. A luz emulará a unha antena, pero soamente o aparato electrónico que teña o receptor dos sinais “audio ópticas” e entre no rango do halo de luz terá conexión.

En outubro próximo lanzarase de xeito comercial en México o servizo de internet ledcom, ou á velocidade da luz, onde a idea é pagar o prezo mínimo por un servizo de internet e utilizar esta tecnoloxía Li-Fi, o kit do emisor e receptor, para potencializalo, finalizou o directivo de Sisoft de México.

(Fonte: Agencia IT)