Transparencia e goberno aberto

Table of Contents

2. Estructura orgánica e funcional
1. Estructura organizativa
Consello de Administración
Accionariado
2. Funcións
Escritura de constitución
Estatutos sociais (texto refundido 2016)
4. Organigrama
5. Normativa de aplicación
Listado de normativa vigente
8. Directorio das unidades administrativas

Localización, contacto e horario de atención ao público:

Departamento de Administración e Finanzas                                                        Parque Tecnolóxico de Galicia – Edificio CEI                                                       32900 San Cibrao das Viñas

Teléfono: 988 368 100                                                                                                     E-mail: tecnopole@tecnopole.gal

3. Planificación
Plan estratéxico 2022-2025
2. Contrato de xestión ou contrato programa.
Está en tramitación o contrato programa da sociedade.
3. Plan de actuación
Non se dispón de información.
4. Memoria de actividade
Memoria Tecnópole 2022
1. Orzamentos
1. Orzamentos da entidade
Orzamentos 2024
Orzamentos 2023
Orzamentos 2022
Orzamentos 2021
Orzamentos 2020
Orzamentos 2019
2. Otras cuestiones orzamentarias
PMP proveedores 2024
PMP proveedores 2023
PMP proveedores 2022
PMP proveedores 2021
PMP proveedores 2020
PMP Proveedores 2019
2. Contabilidade. Contas anuais e informes de auditoría
Contas anuais 2022 e informe de auditoría 2022
Contas anuais 2021 e informe de auditoría 2021
Contas anuais 2020 e informe de auditoría 2020
Contas anuais 2019 e informe de auditoria 2019
Contas anuais 2018 e informe de auditoria 2018
1. Relación de bens inmobles
2. Vehículos. (Non se dispón de vehículos)
3. Outros bens de interese: xacemento arqueolóxico de Monte Alegre
6. Contratación pública
8. Concesión de servicios públicos
Non hai información referida a Tecnópole neste ámbito.

Interésache

¿Por que elixir Tecnópole?

Instálate no parque

As nosas empresas residentes

Faite residente

Descubre todo o que Tecnópole pode ofrecerche para axudar á túa empresa a crecer