Perfil do contratante

Categoría
Categoría
Estado
Estado
Datos de contacto

Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.
San Cibrao das Viñas
32900 – Ourense – España

NIF: A32150088

Tlf: +34 988 368 100
Fax: +34 902 501 425
email: tecnopole@tecnopole.es

Instrucións de Contratación

AVISO: En atención ao disposto na Disposición adicional oitava do Real Decreto Lei 17/2020, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do Covid-2019, a partir do 7 de maio do 2020 levántase a suspensión da continuación e inicio dos procedementos de contratación aquí publicados.