Usan drons no Xistral para estudar a riqueza vexetal

Drons na Serra do Xistral. O seu emprego permite lograr imaxes nítidas, máis que as que se logran por satélite, e a súa finalidade é científica, derivada do estudo da flora que se realiza nesa zona. O traballo, denominado Life in common land, está impulsado pola Deputación de Lugo coa colaboración da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e da Universidade da Coruña (UDC).

Cos drons conséguese un eficaz seguimento da estrutura vexetal. Así o recalca Ramón Díaz, investigador do campus de Lugo (USC) que traballa no proxecto. A presenza de brezais húmidos, que son unha das grandes riquezas vexetais do Xistral, e a existencia de áreas de repoboación forestal, nas que nalgúns casos elimínanse especies introducidas hai décadas, explican a necesidade de traballar con visións detalladas. «É un sistema útil, sobre todo cando se necesita un seguimento de áreas concretas», di Díaz.

Tanto os brezais como as áreas de repoboación forestal impoñen distintos usos dos drons, recalca o investigador. Por un lado, os brezais presentan un forte contraste entre a imaxe que teñen ao final do inverno e durante o verán; por outro, nas áreas de repoboación necesítase saber se a vexetación se vai recuperando ou se hai algún episodio de erosión. Cos drons, agrega Díaz, pódese ter unha resposta máis rápida se resulta necesaria algunha intervención.

Nalgunhas zonas, por exemplo, fixéronse plantacións de piñeiros hai décadas e está en estudo recuperar aí os brezais, aínda que os traballos, precisa Díaz, faranse en todo momento en colaboración coas comunidades de montes. A saca de madeira cortada realizarase seguramente no verán. O traballo en común coas comunidades é un dos trazos destacados do programa Life in common land: por exemplo, as comunidades tamén participan no seguimento de mandas de cabalos de monte, cuxos desprazamentos se controlan con GPS.

Eficaz punto de observación

Dos voos encárgase a empresa 3edata, creada en Lugo no 2016 a partir dun grupo de investigación do campus de Lugo. A firma realiza traballos de investigación para o sector agroforestal, e a tecnoloxía supón un avance, sen que o relevo do terreo constitúa un inconveniente para o traballo: «Un dron permíteche poñer un punto de observación onde queres e no momento non que é necesario», afirma Marco Rubinos, un de promotores da empresa. Os drons capturan as imaxes e escanéanas. Logo procésanse, créase un mosaico e colócanse os índices que a empresa -a USC, neste caso- solicita. Así os datos son máis útiles para o investigador que os vai empregar, recalca Rubinos.

Fonte: La Voz de Galicia