Universidades e parques científicos e tecnolóxicos españois e portugueses alíanse de cara a Horizonte 2020

Máis de 50 responsables de parques científicos e tecnolóxicos e universidades tanto españolas como portuguesas déronse cita na oitava edición dos Encontros Ibéricos de parques, evento organizado conxuntamente pola Asociación de Parques Científicos e Tecnolóxicos Españois (APTE) e a súa homóloga portuguesa Associação Portuguesa de Parques de Ciência e Tecnologia (TecParques).

José Carlos Gómez, presidente da sectorial de I+D+i da CRUE e reitor da Universidade de Cantabria, destacou o gran número de universidades que colaboran cos parques e desenvolven estes espazos de innovación así como o acordo alcanzado cos parques españois a través dun manifesto de intencións, a través do cal os parques e as universidades españolas van traballar conxuntamente en proxectos de I+D+i nos novos programas europeos.

O presidente da CRUP, Antonio Rendas, pola súa parte quixo resaltar as oportunidades de colaboración entre parques e universidade que xorden a través das Estratexias de Especialización Intelixente (RIS3). Tamén valorou moi positivamente o acordo de colaboración entre os homólogos españois, acordo, que van levar a cabo tamén pola súa parte cos parques portugueses.

Finalmente, Manuel Castro fixo fincapé en que haberá máis posibilidades de financiamento para as actividades que fagan os parques científicos e tecnolóxicos a favor das empresas.

Tras esta primeira sesión, debateuse sobre a especialización dos parques na captación de investimento estranxeiro a través dos clústers.

Jaime Quesado, representante do Grupo Portugués de Clusters explicou que as grandes áreas sectoriais de Portugal son Forestal, Mineira, Marítima e Climática e que o gran desafío é crear unha cadea de valor en coñecemento en torno a estas áreas.

Pola súa parte Emidio Gomes, presidente da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Rexional do Norte de Portugal destacou a importancia do escenario que se abre en Europa para a colaboración rexional.

Francisco Negre, presidente da Comisión Delegada de Financiamento de APTE e director xeral de Espaitec, Parc Científic, Tecnològic i Empresarial da UJI explicou o gran reto de conseguir unha nova definición de parque caracterizado nun modelo financeiro baseado na creación e explotación de servizos de valor para as súas entidades e a necesidade de xerar fluxos internos e externos de capital, tanto humano como financeiro para conseguir un impacto no territorio.

Por último, Josep M. Piqué, vicepresidente de APTE, explicou o modelo de clústers que caracteriza o proxecto 22 @ como instrumento de atracción de investimento que se instalan na cidade para competir no mundo.

Este evento, cuxo obxectivo é conseguir potenciar áreas de cooperación entre España e Portugal en materia de innovación, tamén contou de forma paralela cun encontro de transferencia de tecnoloxía no que participaron entidades do ámbito científico e empresarial de ambos os dous países.

De cara ao próximo Encontro Ibérico que se celebrará en Badaxoz, os presidentes das asociacións de parques lusa e portuguesa estableceron os seguintes obxectivos e actuacións a realizar como por exemplo a creación dun protocolo de cooperación entre TECPARQUES e a CRUP ao igual que fixeron APTE e a CRUE, establecer unha estratexia conxunta entre APTE, TECPARQUES, CRUP e CRUE, elaborar unha carta conxunta entre APTE e TECPARQUES e enviala aos gobernos de ambos os dous países para evidenciarlles a importancia desta alianza ibérica e por último, asumir o liderado en Europa e liderar as políticas iberoamericanas de colaboración.

(Fonte: APTE)