Unha startup española deseña un bastón intelixente para os pacientes de párkinson

¿Como motivar os alumnos da Escola Técnica de Enxeñería de Xixón para ensinarlles non só a elaborar proxectos, senón que estes teñan unha aplicación útil para a sociedade? Pensando en como logralo, Marián García Prieto, unha das profesoras deste centro e cofundadora da startup i4Life, empeza a contactar con organizacións sociais como a Asociación de Párkinson de Xixón. Os seus membros descobren á profesora e os seus alumnos as necesidades que necesitan cubrir.

Este é o xerme da creación de i4Life hai algo máis dun ano: o desenvolvemento tecnolóxico e a futura comercialización do bastón intelixente Pauto, que se lanzará este mes de setembro ao mercado.

Pauto xorde dunha necesidade concreta que teñen os pacientes de párkinson ao sufrir os chamados ‘bloqueos da marcha’ (FOG polas siglas de freezing of gait). Aínda que é certo que xa existen bastóns láser para desbloquear o paciente, o problema que identificaron dende esta asociación aos enxeñeiros de i4Life é a pouca visibilidade do láser no exterior polo que só poden usarse en interiores. Así se iniciou o desenvolvemento desta solución para suplir estas carencias.

Trátase dun bastón intelixente e conectado que, a través dunha serie de estímulos, tanto visuais como hápticos, axudan ao paciente a desbloquearse cando sofre estes bloqueos. Así, conta con dous díodos láser, de cor verde e vermella, que proxectan unha liña e un punto respectivamente.

“O feito de ter distintas formas e cores asegura a súa visibilidade mesmo en contornas con alta luminosidade (exteriores)”, explica a tamén responsable de I+D+i desta startup. Así mesmo, subliña, se este estímulo fose insuficiente, dispón dun motor no seu interior que proporciona unha lixeira vibración na empuñadura do bastón, perceptible para persoas con algún tipo de problema visual.

Patente nacional

Este bastón, que conta cunha patente nacional, ten un módulo de comunicacións propio, capaz de funcionar tanto con redes 2G como 4G, así como está preparado para o futuro 5G. Ademais, de cara a ampliar o seu uso en pacientes con algún tipo de demencia, como pode ser alzhéimer, Pauto leva implementado un módulo avanzado de posicionamento GPS e GLONASS, que permite localizar o usuario ante calquera episodio de desorientación.

Así, contando coa previa autorización do usuario, dun familiar ou dun coidador, o bastón pode lanzar sinais de socorro dende o seu botón e, mesmo, establecer e marcar zonas seguras, como, por exemplo, dous quilómetros arredor do seu domicilio.

Nestes casos, a persoa designada recibirá un SMS alertando da saída desa zona segura e, a través da app ou dende a web, poderase localizar o paciente con total precisión. Nesta mesma aplicación, o usuario pode consultar a súa actividade diaria e levar un control do número de bloqueos sufridos ou recibir avisos como a toma de medicamentos, entre outros datos.

E esta última funcionalidade é posible co software i4park de desenvolvemento propio. Con esta ferramenta implementada no bastón facilítase a comunicación entre médico-paciente para proporcionar información máis precisa sobre os síntomas e o estado do usuario. “O bastón é capaz de encher automaticamente parte dos datos que lle interesan ao médico e sóbeos á nube á súa disposición para poder dar o tratamento axeitado”, destaca García Prieto.

Dispositivos para enfermos con EPOC

Outro dos proxectos desta startup está pensado para pacientes con EPOC (enfermidade crónica respiratoria). i4case é un pulsioxímetro compacto e adherible á parte posterior dun smartphone, que ten o obxectivo de previr hospitalizacións debidas a crises agudas, que se poden evitar levando a cabo un control rutineiro, explica a responsable de i4Life.

Este dispositivo conta cun sensor de alta precisión de tipo reflexivo, polo que a medición se realiza sobre unha superficie, en lugar de ter que inserir o dedo nunha pinza. Deste modo, destaca, “redúcese o tamaño, aumentando comodidade e portabilidade”. Ademais, para afinar máis a precisión das medidas, o sensor tamén mide a temperatura ambiente, introducindo este dato no algoritmo de medición.

Os resultados do pulsioxímetro reflíctense no móbil (ao que se vincula mediante Bluetooth) mediante unha app que permite entre outras cousas, levar un rexistro e elaborar un histograma cos niveis tanto de ritmo cardíaco como de saturación de osíxeno en sangue.

(Fonte: La Razón)