Unha rede social para axilizar a comunicación científica

A comunidade científica é un ámbito de constante intercambio de información, pero esa comunicación entre investigadores non é uniforme e, en calquera caso, é mellorable. Con esta idea na cabeza, o italiano Massimo Marchiori, creador do motor de busca por Internet Hypersearch (un dos piares de Google) deseñou unha rede social dedicada directamente á comunidade científica, co obxectivo de facilitar o traballo intersectorial e interdisciplinar. Propuxo esta REIsearch á plataforma Atomium Culture, da que é responsable de tecnoloxía, e xa está en desenvolvemento.

n
n

nA rede social para investigadores responde ao reto de "como organizar o coñecemento", sinalou Marchiori na presentación pública de REIsearch. "Facebook é moi eficaz para reunir xente, para poñela en contacto, e podemos aprender desta experiencia facendo algo similar para a ciencia europea". A nova ferramenta "permitirá non só a conexión, senón a creatividade en grupo".
n
nO desenvolvemento tecnolóxico de REIsearch, do que se ocupan fundamentalmente os laboratorios de Orange en Polonia, estará listo a principios de 2012, pero a súa entrada en funcionamento calcúlase para dentro dun ano, segundo explicaron os seus responsables en Cracovia (Polonia), nun cumio de Atomium Culture (AC) celebrado a semana pasada na Universidade Jagiellonian. As empresas da plataforma achegaron un millón de euros para a súa posta en marcha.
n
nNunha primeira fase, REIsearch estará aberta ás 26 universidades europeas de AC (o 14% dos investigadores europeos), con acceso para os 17 medios de comunicación da devandita plataforma.
n
nPero nada impide, se así se decide, abrir a rede social científica a outras institucións e empresas, que poden buscar, ou preguntar ou propoñer aos expertos -participar, en definitiva- solucións capaces de mellorar a súa competitividade. A promoción da economía do coñecemento e da innovación en Europa é un obxectivo básico de AC.
n
nNa primeira fase, o ano que vén, REIsearch arrancará coas bases de datos das universidades da plataforma e a información que os científicos queiran meter nesta rede. Pero a apertura da lista de participantes a máis universidades e a organismos de investigación europeos é seguramente unha necesidade a medio prazo se REIsearch non quere deixar fóra ámbitos de investigación de altísimo nivel.
n
nIntercambio de coñecemento
n
nMaciej Sobolewski, profesor da Universidade de Cracovia e xefe do proxecto nos laboratorios de Orange en Polonia, adiantou algúns detalles da futura rede social. Será unha ferramenta segura de intercambio de información na que cada usuario decidirá a quen dá acceso ás súas entradas. Terá ferramentas de intercambio de noticias, de oportunidades, de acontecementos, de ofertas de traballo, de blogs, así como de colaboración, busca e identificación de potenciais colaboracións, etcétera, todo iso con moitas opcións de filtros. Ademais, terá ferramentas de control da propiedade intelectual, avanzou Sobolewski. A rede esixirá autorización de rexistro con control da identidade. De momento, no desenvolvemento técnico de REIsearch completouse a base gráfica da ferramenta e a definición de contidos. Os servidores do sistema estarán en Telekom PolsKa, a empresa de telecomunicacións polaca.
n
n"As investigacións que facemos en Europa agora non se aproveitan ao máximo en boa medida porque funciona nun ámbito de comunicación de hai anos", explicaba Marchiori, profesor na Universidade de Padua. "Os científicos coñécense todos entre si dentro da súa área, pero non saben o que fan os dunha área distinta e resulta que agora, cada vez máis, ao mellor un desenvolvemento nun campo diferente do meu ten solucións que poden resultarme útiles, ou as miñas técnicas poden ser aplicables para outros. Un investigador créase un círculo de científicos do seu campo ao seu arredor e pode non cambiar apenas en toda a súa vida". En amplos sectores da ciencia, gran parte dos contactos entre os investigadores son persoais, en congresos, en reunións, e moitas veces por casualidade, sostén o especialista italiano.
n
n"¿ Terá éxito REIsearch? Ninguén o pode predicir", di Marchiori. A nova rede social debe estar a funcionar nuns meses e, como sempre en informática, non hai forma de anticipar onde chegará.
n
n(Fonte: El País)
n

n