Unha rede de sensores sen fíos autoalimentados para lograr edificios máis intelixentes e ecolóxicos

Europa aplica políticas e solucións vangardistas enfocadas cara á enerxía sustentable, pero aínda é necesario alcanzar un maior progreso para que o sector da construción mellore o seu perfil ecolóxico. Un equipo de investigadores europeos deu cunha enxeñosa solución pertencente ao ámbito das TIC que se axusta ás necesidades dos edificios do século XXI.

n
n

nO proxecto TIBUCON (Self Powered Wireless Sensor Network for HVAC System Energy Improvement: Towards Integral Building Connectivity) desenvolveu un sistema integrado de climatización de nova xeración adecuado sobre todo para grandes edificios de apartamentos. O sector da construción consume entre un 35 e un 45% da enerxía total en Europa, sendo o consumo de calefacción o máis avultado na maioría dos Estados membros. TIBUCON, de tres anos de duración e financiado con algo máis de 1,5 millóns de euros procedentes dos fondos europeos, traballa na creación de sistemas eficientes que substitúan aos sistemas de climatización instalados na maioría dos edificios modernos.
n
nO equipo de TIBUCON decatouse da falta de eficiencia enerxética destes sistemas así como da súa dependencia de baterías desbotables e dun sistema de cableado para conectar os sensores coas unidades de control e o resto da instalación. Ademais, nos edificios grandes de apartamentos, a cantidade de residuos e emisións de carbono que xeran estes sistemas multiplícase. "Nun sistema de control sen fíos da climatización dun edificio comercial de tamaño medio necesítanse centenares de sensores, polo que tamén xera centos de baterías usadas", advertiu o equipo de TIBUCON.
n
nPor iso propúxose a substitución da inxente cantidade de cables e sensores alimentados por baterías por unha "Rede de sensores sen fíos multi magnitude e autoalimentados" (SP-MM-WSN) na que os sensores son capaces de detectar se a temperatura dun cuarto é inadecuada e enviar sinais á unidade de control para que a calefacción en inverno ou o aire acondicionado en verán adopten unha configuración predefinida.
n
nA eliminación do cableado e as baterías supón todo un avance en opinión do equipo, pois non só resulta máis ecolóxico senón que tamén comporta un aforro considerable. O cableado pode supoñer ata o 80% do custo total dun sistema de climatización. O equipo mostrouse disposto a comprobar tanto a funcionalidade do seu sistema SP-MM-WSN en edificios de nova construción como a posibilidade de instalalo en paralelo ou en substitución á infraestrutura existente en edificios xa construídos. O sistema de TIBUCON púxose a proba en dous edificios de demostración: un edificio de oficinas en aluguer en Polonia acabado de construír e un edificio de apartamentos xa existente próximo a San Sebastián (España).
n
n"Dado o investimento necesario, o sistema non é adecuado para casas unifamiliares. Pero en comunidades de vivendas é posible vixiar distintos parámetros e controlar a instalación climatizadora en tempo real", explicou un socio do proxecto nun artigo publicado recentemente en Innovation Seeds.
n
nO sistema comporta outras vantaxes como unha redución do consumo de enerxía e os custos de electricidade, un descenso na cantidade de emisións e residuos xerados e unha instalación non tan invasiva. Ademais supón unha infraestrutura sen fíos máis flexible con sensores de alimentación híbrida máis fiables, ofrece unha maior comodidade dada a capacidade que posúe de controlar a temperatura en tempo real e achega un sistema de climatización e de xestión desta máis eficiente en termos xerais. Sen dúbida se trata dunha solución de TIC máis ecolóxica e intelixente para o sector da construción en Europa.
n
n(Fonte: Cordis)

n