Unha rede de contactos nanotecnolóxica

Europa é, dende hai tempo, fonte de moitas innovacións tecnolóxicas, pero aínda é necesario superar numerosos obstáculos que impiden que os resultados científicos pasen á industria e de aí ao mercado. O sector nanotecnolóxico non é alleo a esta situación, sobre todo no referente ao desenvolvemento de aplicacións novas baseadas en litografía de nanoimpresión (NIL), unha técnica que avanza a gran velocidade.

n
n

nÁ litografía de nanoimpresión (NIL) dedicouse o proxecto Napanil («nanoestampación, produción e aplicacións baseadas en litografía de nanoimpresión,»). A Xornada Industrial de Napanil celebrada recentemente tratou sobre temas relacionados e deu con distintas solucións. Napanil recibiu 11,8 millóns de euros mediante o tema «nanociencias, nanotecnoloxías, materiais e novas tecnoloxías de produción» (NMP) do Sétimo Programa Marco (7PM) da Unión Europea.
n
nA Xornada Industrial de Napanil, organizada polo grupo alemán 'micro resist technology GmbH', foi o segundo evento deste tipo dedicado á enorme cantidade de aspectos que inflúen neste campo científico. Os asistentes estudaron o potencial, as limitacións e a repercusión previsible da NIL unha vez comercializada. A edición deste ano supuxo unha marca de asistencia e contouse cunha gran cantidade de participantes pertencentes ao ámbito industrial. Do total de 84 asistentes, o 43% pertencía ao ámbito industrial e o 57% ao académico.
n
nA NIL é un método de estampación paralelo de alta resolución e alto rendemento que se utiliza para estampar medios magnéticos ou en dispositivos ópticos, entre outras aplicacións. A superficie estampada dunha matriz reprodúcese en distintos materiais de traballo, onde se forman nanoestruturas tridimensionais complexas.
n
nGrazas ao evento suscitouse o interese dos asistentes no tema e proporcionouse unha plataforma efectiva para que profesionais dedicados á tecnoloxía e axentes industriais intercambiasen puntos de vista distintos e complementarios. De feito, as opinións recibidas de representantes do sector industrial foron positivas. O máis valioso para este colectivo foi as novas colaboracións iniciadas a raíz das actividades de creación de redes e a apreciación pola NIL, ata o punto de que confían en que se volva celebrar unha nova edición do evento no futuro.
n
nTamén se presentaron distintos relatorios e pósteres sobre as liñas de investigación de Napanil, como por exemplo aplicacións da NIL en bens de consumo, etiquetas de seguridade e produtos pertencentes ao ámbito das ciencias da vida, entre outras.
n
nEntre os relatores púidose escoitar a Per Høvsgaard, director senior do departamento de Mecatrónica e Prototipos de LEGO System A/S (Dinamarca), que presentou distintos xoguetes con superficies coloreadas, ou a Vito G. Lambertini de FIAT Italia que falou sobre pantallas intelixentes aplicadas ao sector da automoción. A nanoestampación tamén se utiliza para evitar falsificacións, tema ao que se dedicou Lars Lindvold deStensborg A/S (Dinamarca).
n
nTamén se tratou sobre os retos que se antepoñen ao desenvolvemento de materiais e ferramentas de produción. Por último, distintas empresas como EVG, Vistec Philips, e Nanoptics presentaron os seus logros en técnicas como as de paso e repetición, litografía por feixe de electróns, moldeado por inxección e alimentación continúa.
n
n(Fonte: CORDIS)

n