Unha maior dixitalización empresarial dispararía un 5% o PIB e crearía un millón de empregos anuais en España

A economía española podería aumentar en máis de tres puntos porcentuais a taxa de crecemento do 2,7% esperada para este ano, ata o 5%, se as empresas conseguisen adaptarse á transformación dixital, ao mesmo tempo que a creación de emprego pasaría das 500.000 persoas que agora se incorporasen ao traballo anualmente ao millón de novos postos de traballo cada ano.

Segundo o último estudo da consultora Advice Strategic Consultants, a raíz dunha enquisa realizada a 2400 pemes e autónomos, 400 grandes empresas e 400 organismos públicos baixo criterios do INE e aplicando os modelos de crecemento económico de varios premios Nobel, a educación e a formación dos traballadores álzanse como os dous factores “esenciais” para facer patente a Cuarta Revolución Industrial no país.

En concreto, a formación e a educación teñen que conseguir que a dixitalización non xere un baleiro de postos de traballo que provoque un aumento do desemprego nin un crecemento da desigualdade social entre o 1% mellor formado, o 19% de postos intermedios con certa formación en dixitalización e o restante 80% da forza laboral que non está dixitalizado.

Esta desigualdade tamén se reflicte no tecido empresarial. Mentres que o 48% das grandes empresas en España, que só supoñen o 0,12% do total, xa se atopa dixitalizada grazas a un investimento anual medio de entre 200.000 euros e dous millóns de euros, tan só un 14% das pemes, microempresas e autónomos, que concentran o 99,88% do tecido empresarial, afirma ter a intención de dixitalizarse.

Estas pequenas empresas sosteñen o 66% do emprego total, polo que a súa escasa dixitalización ten un impacto directo no potencial crecemento da economía, do emprego e da produtividade española. Ademais, do 14% que ten intención de dixitalizarse, tan só a metade delas afirma asignar un presuposto para iso, un importe que só ascende a 3000 euros de media anual.

Cuarta Revolución Industrial

O estudo apunta que ao igual que agora España ten que facer fronte á Cuarta Revolución Industrial e acometer unha profunda dixitalización de todos os sectores económicos, o país xa viviu a Terceira Revolución Industrial, a da computación, entre 1995 e 2014.

Durante esta etapa, a produtividade media avanzou un 4,5%, a máis alta en máis dun século, e o incremento medio do PIB anotouse un 4% anual, unha expansión que se freou co estalido da crise, aínda que a produtividade das empresas que adoptaron novas ferramentas dixitais seguiu aumentando a un ritmo do 3,5% e o 4% anual.

Esta vez, para que España consiga o seu máximo crecemento potencial, o sector tecnolóxico e dixital debería de pasar do actual peso do 8,4% que ten no PIB ao 10,4%; aumentar o peso da industria ata o 20% como mínimo; manter as exportacións no 32% do PIB; e que o comercio electrónico concentre o 30% do total de vendas de empresas e particulares.

O estudo tamén inclúe un ranking das empresas que mellor se adaptaron ao mundo dixital. Dende o punto de vista da demanda, destacan Caixabank, Telefónica, El Corte Inglés, Inditex ou Naturgy, mentres que na oferta lideran a táboa Salesforce, Telefónica, HP, Samsung e Apple.

(Fonte: Expansión)