Unha empresa do Parque Tecnolóxico de Andalucía crea unha aplicación de móbil para conducir mellor

Unha nova aplicación para móbiles, denominada Drivenosis e destinada principalmente ás autoescolas, permite detectar os fallos, mellorar a forma de conducir dos seus usuarios e axudar a que os alumnos aprendan unha condución máis segura e eficiente.

n
n

 

n

Trátase dun sistema pioneiro en España creado por unha spin off da Universidade de Málaga, que serve de apoio aos profesores de autoescolas baseado no uso do teléfono móbil, ao rexistrar a posición, a velocidade e a aceleración do vehículo segundo explica Gerardo Reveriego, creador do proxecto.

n

 

n

"O teléfono móbil grava o percorrido por GPS, captura algúns parámetros e a voz coas explicacións do docente durante a clase práctica, cuxa información se envía despois ao noso servidor" indicou Gerardo Reveriego, cuxa empresa, Drivenosis Technology, está situada no Parque Tecnolóxico de Andalucía (PTA), en Málaga.

n

 

n

Posteriormente dende a súa casa, o alumno ou usuario pode ver o percorrido que realizou no ordenador a través de Google Earth e mediante unha plataforma que funciona como unha especie de rede social, onde se poden compartir os traxectos realizados e onde poden tamén se divisar os percorridos típicos de exame.

n

 

n

Segundo Reveriego, "dende a tranquilidade da súa casa poden ver os fallos que cometeron e interiorizalos para evitar volver cometelos", xa que o problema principal para os alumnos é poñer atención no profesor mentres van manexando o coche polo que volven cometer os mesmos erros en cada clase.

n

 

n

Esta iniciativa, que se engloba dentro dun proxecto europeo e que leva preto dun ano de proba en dúas autoescolas malagueñas, pode ser utilizada por calquera persoa, de forma gratuíta, que desexe coñecer os seus hábitos de condución, melloralos e conseguir así, sentirse máis seguro ao volante.

n

 

n

Segundo unha enquisa realizada polos creadores do proxecto, o 84% dos alumnos enquisados prefiren ir a unha autoescola con "Drivenosis" que a outra que non o tivese alegando que mellora e acurta a duración da súa formación, a analizar con máis rigorosidade os seus fallos e os percorridos de exame.

n

 

n

"En ocasións, existe un sinal oculto ou varios sinais xuntos que poden confundir o alumno, polo que grazas a esta aplicación, podes ver eses puntos claves e identificar os problemas que podes ter, memorizándoo e evitar así, volver cometer o fallo" declarou o fundador deste proxecto.

n

 

n

Dori Melero, profesora de autoescola e usuaria do sistema, explicou que a cuestión é "buscar algo que complemente e simplifique o período de ensino dos alumnos pero que á vez vaia ben preparado" e asegurou que do que se trata é ir eliminando aspectos para que se centren só na condución.

n

 

n

A partir de agora, a idea dos creadores de Drivenosis é, por un lado, introducir melloras á aplicación, como mostrar os sinais de tráfico e por outro, distribuílo tanto, no resto de provincias andaluzas como no resto de España, onde xa comezaron accións para a súa comercialización.

n

 

n

Para os creadores de Drivenosis, esta iniciativa era un reto xa que supoñía aplicar a tecnoloxía ao ensino nas clases prácticas de condución, onde segundo Reveriego, "non se evoluciona dende hai moitísimo tempo", xa que os docentes se basean na súa experiencia e adoitan ser máis remisos a aplicar novas técnicas.

n

 

n

(Fonte: La Opinión de Málaga)

n