Unha campaña intenta defender a innovación dos ‘trolls das patentes’

A Fundación Fronteiras Electrónicas (EFF) lanzou unha campaña para acabar co actual sistema de patentes de software. Buscan desmontar unha engrenaxe que foi afastándose do seu obxectivo fundacional (protexer e incentivar a innovación) para dexenerar nun gran negocio para as chamadas entidades non practicantes (NPE), un eufemismo para referirse aos troll das patentes.

n
n

nAs NPE atesouran miles de patentes sen intención de inventar nada senón de demandar a quen invente algo que roce o enunciado dos seus rexistros. O custo para os inventores por defenderse das súas demandas supón case un 10% do investimento en I+D en Estados Unidos. A EFF propón un plan de sete puntos para acabar con este negocio.
n
nAs patentes, máis que o seu salvagarda, convertéronse nun freo á innovación. Sen ir máis lonxe, Google ofertou en 2011 case 10.000 millóns de euros por todo un xigante cun século de historia como Motorola. Pero non buscaba facerse só cos seus móbiles senón conseguir a súa colección de 17.000 patentes coas que protexer o seu sistema operativo para móbiles Android das demandas de Apple, Oracle ou Microsoft. Coa compra, a empresa do buscador faise forte nunha guerra de patentes que enfronta as grandes compañías tecnolóxicas entre elas, e cos pequenos inventores, e a todos eles cos troll das patentes. Só en 2011, as NPE conseguiron en Estados Unidos 23.000 millóns de euros nos seus litixios de patentes, segundo un estudo de dous expertos da Universidade de Boston publicado a semana pasada. Iso representa case o 10% de todo o investimento privado estadounidense en I+D.
n
n"O sistema de patentes de software gretouse. Suponse que as patentes son para axudar a promover novos inventos e ideas, pero están sendo usadas para limitar a competencia, bloquear novas ferramentas e produtos e extorsionar a grandes e pequenas empresas", asegura a avogada da EFF, Julia Samuels. "É hora de que os usuarios de Internet, os inventores, activistas e académicos se unan e solucionen o problema", engadiu nun comunicado.
n
nAínda que, en Europa non se pode patentar o software en sentido estrito, en Estados Unidos se é patentable desde a década dos anos 80. E Estados Unidos é a capital da tecnoloxía. Para reverter o proceso que describe o estudo da Universidade de Boston, a EFF propón un plan de acción de sete puntos. O seu obxectivo final é crear un documento coas achegas de inventores, empresas e especialistas que queren facer chegar ás autoridades estadounidenses.
n
nEntre as propostas da EFF están a de acurtar o tempo de vixencia dunha patente de software, que agora é de 20 anos, ou a obrigación para os solicitantes dunha patente de mostrar algún exemplo de software en funcionamento do código, para evitar a acumulación de patentes por parte de compañías que non pensan aplicalas.
n
nDesde a plataforma Defend Innovation, a EFF está recollendo firmas para apoiar a súa iniciativa e conseguir que o Congreso de Estados Unidos abra un debate a fondo sobre as patentes e se, nestes tempos, serven para fomentar a innovación ou, polo contrario, a están prexudicando.
n
nAs sete propostas
n
n1. A vixencia das patentes de software debe pasar dos 20 anos actuais a cinco.
n
n2. Se a patente resulta ser inválida ou non houbo infracción, a demandante terá que correr con todos os gastos do xuízo.
n
n3. Os solicitantes dunha patente terán que mostrar exemplos prácticos do código que reclaman en funcionamento.
n
n4. Os infractores dunha patente poderán evitar a responsabilidade derivada se demostran que chegaron ao seu invento por outro camiño á invención recollida na patente.
n
n5. Os donos de patentes terán que mantelas públicas e actualizadas.
n
n6. A lexislación deberá limitar os danos para evitar que o propietario dunha patente poida obter millóns se esa patente só cobre unha pequena parte da invención do demandante.
n
n7. O Congreso de Estados Unidos deberá encargar un estudo e audiencias para examinar se as patentes de software son beneficiosas para a economía no seu conxunto.
n
n(Fonte: Materia)
n

n