Un proxecto europeo investiga as declaracións de propiedades saudables nos alimentos

Os consumidores están saturados de información sobre os alimentos máis e menos aconsellables e o que teñen que facer para protexer a súa saúde. As etiquetas dos alimentos cumpren unha función determinante polo que se refire a transmitirlles esa información.

n
n

nNeste contexto, cabe preguntarse como interpreta o consumidor esta información e de que xeito repercute esta no seu comportamento á hora de adquirir e consumir alimentos.
n
nO proxecto Clymbol, Función das declaracións de propiedades saudables e dos símbolos no comportamento do consumidor, investiga o grao de comprensión do consumidor e o seu comportamento no referente á información relacionada coa saúde. O equipo de Clymbol, que obtivo un financiamento de 2,9 millóns de euros ao amparo do tema 'Alimentos, agricultura e pesca, e biotecnoloxía' do Sétimo Programa Marco (7PM) da Unión Europea, desenvolverá directrices coas que avaliar os efectos da información sanitaria mostrada nos envases dos alimentos.
n
nEstes envases levan impresas declaracións de propiedades saudables que suxiren a existencia dun vínculo entre os contidos, ou un dos ingredientes, e a saúde. Un exemplo é o da vitamina A e o seu efecto fortalecedor do sistema inmunitario. A determinados produtos asígnanselles símbolos relacionados coa saúde porque cumpren requisitos concretos en canto a nutrientes e considéranse a opción máis saudable dentro de determinada categoría de produtos.
n
n"As declaracións de propiedades saudables e os símbolos axudan ao consumidor a recoñecer aqueles alimentos que constitúen opcións máis sas, pero sábese pouco sobre a súa verdadeira repercusión no comportamento do consumidor", sinalou o profesor Klaus G. Grunert da Universidade de Aarhus (Dinamarca), conselleiro científico de Clymbol.
n
nHai varios factores que inflúen na reacción do consumidor ante os produtos cuxo envase mostra información relacionada coa saúde, entre eles as propias declaracións de propiedades saudables e a medida en que xa se coñece o produto. Pero para solicitar datos sobre os efectos do devandito tipo de información nos patróns de compra e consumo, os socios de Clymbol formularán unha serie de metodoloxías coas que medir o verdadeiro efecto das devanditas declaracións e os devanditos símbolos no comportamento do consumidor. Avaliarán a información máis recente facilitada por estudos cognitivos e do comportamento, tales como enquisas paneuropeas, experimentos en supermercados e análise de datos poboacionais.
n
nAsí, por exemplo, rexistrarán os movementos oculares e os tempos de reacción dos consumidores e examinarán o seu comportamento subconsciente. Posteriormente establecerán correspondencias entre estes datos e as compras reais. Tamén estudarán as diferenzas entre os consumidores e entre Estados membros da UE.
n
nO consorcio de Clymbol está coordinado polo Consello Europeo de Información sobre a Alimentación (EUFIC) e conta con especialistas de Dinamarca, Alemaña, España, Países Baixos, Eslovenia, Suecia e Reino Unido.
n
n(Fonte: Cordis)
n

n