Un proxecto de I+D pretende crear envases biodegradables con residuos de pan

n

n

O Centro Tecnolóxico de Cereais de Palencia participa nun proxecto europeo de I+D+i que, baixo o nome de BREAD4PLA, pretende desenvolver envases de plástico biodegradables elaborados a partir de residuos da industria da panadería e a bolería.

n

n

n

 

n

n

n

O nome do proxecto é BREAD4PLA, acrónimo de 'pan para plástico', e é unha proposta europea de tratamento e valorización de residuos financiada polo programa da Unión Europea LIFE+, explicaron a adxunta de Dirección do centro, Eva de la Gala, e a técnico de I+D+i do centro palentino Asunción Alonso.

n

 

n

O obxectivo é obter a partir dos residuos da industria do pan un filme termo plástico cen por cento biodegradable de Ácido poliláctico (PLA), a materia prima do plástico. É dicir, coller a codia do pan de molde ou os restos de fabricación de bolería e elaborar con eles a bolsa de plástico na que irá envasado o produto final.

n

 

n

Para iso, "primeiro hai que obter ácido láctico a partir dunhas reaccións enzimáticas dos residuos de panadería e do ácido láctico obterase o bioplástico que se vai usar para envasar de novo os produtos de panadería", detallou Alonso, quen ademais é experta en Tecnoloxía dos Alimentos.

n

 

n

O obxectivo é "pechar o ciclo" a partir dun produto de panadería usando os seus residuos "para transformalos no bioplástico que volverá a ser usado pola mesma industria que creou o residuo", incidiu Alonso.

n

 

n

Desta forma valorízanse os residuos da industria da panadería e a bolería, que ata agora non tiñan ningún uso, e conséguense envases biodegradables e respectuosos co medio ambiente, que volven a ser utilizados pola mesma industria da que proceden.

n

 

n

No caso do pan de molde sen codia hai que ter en conta que "a eliminación da codia supón o 40% do volume da rebanda", puntualizou Eva de la Gala.

n

 

n

Pero ademais evítase a deposición nos vertedoiros de polo menos 175.000 toneladas de residuos da industria europea do pan, engadiu a responsable do centro.

n

 

n

Ademais, para producir este filme plástico usaríase como materia prima produtos de escoura en lugar recursos fósiles como o petróleo que se utilizan para facer plásticos ou de alimentos de consumo humano como os cereais, as fariñas ou o amidón de pataca que hoxe se usan para facer bioplásticos degradables.

n

 

n

Por iso, ademais de poñer en valor o que lle sobra á industria do pan, este proxecto contribúe en boa medida á sustenibilidade ambiental, concluíron as expertas. A investigación ten un desenvolvemento de tres anos e corre a cargo do consorcio formado polo CETECE-Centro Tecnolóxico de Cereais (España), o Leibniz-Institut für Agrartechnik Pstdam-Bornim ATB (Instituto de Agricultura, Alemaña), o Biocomposites Centre da Universidade de Bangor (Inglaterra) e a Asociación de materiais plásticos AIMPLAS de Paterna (Valencia).

n

 

n

O Centro Tecnolóxico de Palencia encárgase de coordinar e dirixir todas as actividades relativas á xestión e caracterización dos residuos de panadería e pastelería, é dicir, de analizar as características que ten cada residuo, as súas reaccións enzimáticas e o rendemento que teñen estas reaccións, que cantidade de ácido láctico se pode obter con eles e se vai ser rendible economicamente á industria.

n

 

n

Para iso a investigación conta co apoio dalgunhas empresas como Panrico ou Grupo Siro, que subministran os residuos do pan e que unha vez concluído o proxecto comprobarán o éxito dos novos envases. Pero ademais teñen a colaboración de institutos de investigación como os alemáns DKI ou Fraunhofer que farán promoción de o proxecto no ámbito do I+D+i europeo.

n

 

n

(Fonte: EFE)

n

n

n

 

n