Un novo centro de procesamento de datos aspira a ser o máis ecolóxico do mundo

O sector das TIC, incluídos os centros de procesamento de datos, xera ata o 2% das emisións mundiais de CO2, segundo un informe técnico do Centro Común de Investigación da Comisión Europea. Debido á crecente demanda da computación en nube e o rápido aumento do uso de internet, prevese que a pegada de carbono dos centros de procesamento de datos aumente. O proxecto BodenTypeDC aborda este reto mediante a creación dun centro de procesamento de datos sustentable.

A súa creación comezou hai pouco, como se indica nunha nota de prensa no sitio web do proxecto. “O chamado centro One (un) de procesamento de datos de Boden Type é un laboratorio experimental e un lugar de demostración que combina tecnoloxías de forma innovadora”.

O seu obxectivo é probar e validar a viabilidade dun prototipo de grande eficiencia enerxética e respectuoso co medio nun ámbito de funcionamento real. “A medición operativa e a optimización do deseño do centro de procesamento de datos proporcionarán información e análises de modelos para as instalacións que desexen recolocar a solución no lugar que elixan”. A instalación “acomodará 500 kW de carga TI”. Espera que estea en funcionamento a finais de 2018, tras as obras de construción e conexión dos servizos públicos que se iniciaron recentemente.

De Suecia a outros países da UE

O centro de procesamento de datos terá a súa sede en Boden, no norte de Suecia, de aí o nome de BodenTypeDC. Como se sinala no sitio web do proxecto, Suecia e os países nórdicos convertéronse nunha área de crecemento entre os mercados mundiais de centros de procesamento de datos hai aproximadamente unha década.

Isto non sorprende, xa que os operadores de centros de procesamento de datos buscan cada vez máis climas máis fríos para reducir a súa dependencia da enerxía para arrefriar os seus equipos. Os lugares máis fríos, como o norte de Europa, tamén tenden a ter prezos enerxéticos máis baixos, e a dispoñibilidade de enerxía renovable na rexión fainos máis atractivos para as infraestruturas dos centros de procesamento de datos. Empresas como Facebook e Google xa investiron na rexión, aproveitando tamén as economías de escala.

Eficiencia enerxética

O proxecto aplica un enfoque novidoso que inclúe “un deseño modular do centro de procesamento de datos, un sistema de refrixeración por aire fresco combinado cun aparato de refrixeración por evaporación, que utiliza unicamente enerxía renovable sen harmónicos e menos capacidade de sistemas de alimentación ininterrompida (SAI)”, como se indica en CORDIS.

O consorcio que participa no proxecto centrarase especialmente no equilibrio da carga de traballo, a eficiencia do fluxo de aire e a modularidade. Disporase dun espazo de situación común limitado para aqueles que estean dispostos a participar no experimento de investigación.

O obxectivo do centro de procesamento de datos é lograr unha eficacia de uso da enerxía (PUE, polas súas siglas en inglés) de 1,1 ou inferior. A PUE indica a eficiencia enerxética dun centro de procesamento de datos, segundo o cal o valor ideal é 1 e a media global de ao redor de 2,0.

O proxecto BodenTypeDC (Prototyping the most energy and cost efficient data center in the world: The Boden Type Data Center) comezou en outubro de 2017. Outro obxectivo importante é demostrar que o prototipo pode replicarse noutros lugares europeos con condicións climáticas menos favorables.

(Fonte: CORDIS)