Un estudo analiza o verdadeiro papel da I+D nas patentes

Unha investigación da Universidade Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza a relación entre a I+D e as patentes estimou por primeira vez o papel que xogan as innovacións secretas e determinou que os efectos da I+D sobre as patentes non son non-lineais, dependen da calidade da patente, son dinámicos e teñen moita inercia.

n
n

 

n

Dende hai tempo existe certa polémica sobre o efecto que as patentes teñen na competitividade dunha economía. Uns pensan que reduce a innovación ao dar dereitos de monopolio durante un período aos titulares, mentres que outros opinan que é a compensación necesaria para que as empresas invistan en I+D sen que haxa outras que se apropien das innovacións sen esforzo.

n

 

n

O obxectivo do traballo destes investigadores é estudar a relación entre a I+D e as patentes nun contexto xeral para poder determinar que efecto ten a innovación e o desenvolvemento sobre a probabilidade de que as empresas obteñan unha patente. "En concreto, analizamos os efectos non lineais e dinámicos da I+D unha vez que controlamos polos importantes efectos colaterais das innovacións noutras empresas, polo tamaño da empresa e polas innovacións que se manteñen en segredo", explica un dos autores do estudo, Álvaro Escribano, Catedrático do Departamento de Economía da UC3M, que publicou o estudo xunto a Szabolcs Blazsek (agora na Universidade de Navarra) no Journal of Econometrics, unha das revistas máis importantes do mundo no ámbito da Economía.

n

 

n

Para realizar o estudo estes investigadores desenvolveron uns sofisticados modelos econométricos e probabilísticos con observacións de 22 anos (dende xaneiro de 1979 ata xuño do 2000) da oficina de patentes máis importante do mundo (USPTO), con información de 560.000 patentes e 4500 empresas de Estados Unidos. Os factores latentes neste contexto son aquelas innovacións non observables que as empresas manteñen en segredo. "Puidemos estimar por primeira vez os efectos que teñen os compoñentes non observables e son importantes. Iso permitiunos estimar consistentemente a relación estable e nonlineal que hai entre a I+D e a probabilidade de obter unha patente, evitando os usuais problemas de causalidade inversa (endoxeneidade),", indica o profesor Álvaro Escribano.

n

 

n

Patentes con calidade

n

 

n

Entre as principais conclusións que extraeron, observaron que os efectos da I+D sobre as patentes non son constantes, senón que dependen da calidade da patente. É dicir, canto maior sexa o número de citas que teñan as patentes, maior será o efecto da I+D sobre as innovacións futuras. "Vimos que o número de patentes que solicitan as empresas depende da I+D, pero tamén da cantidade de patentes que realizaron no pasado – apunta Escribano -. Polo tanto, canto antes inicien as empresas o proceso innovador, máis patentes obterán ao aumentar a súa capacidade de absorción de novas ideas". Ademais, sinalan os investigadores, conviría reducir as innovacións que as empresas manteñen en segredo, porque iso desanima a innovación global ao reducirse os efectos colaterais positivos que a innovación de empresa ten sobre as demais.

n

 

n

España e as universidades do noso país están á cola dos países da Unión Europea en canto ao número de patentes. "A innovación é a principal fonte de crecemento e o número de patentes está moi relacionado coa capacidade innovadora e produtiva dun país", sinala Escribano. No artigo precisamente aparecen algunhas das principais vantaxes das patentes, como que fomentan a actividade inventiva, que se trata de documentos estándar que apenas cambian ao longo do tempo ou que están dispoñibles en moitos países durante longos períodos de tempo. "A Súa principal vantaxe é a difusión xeneralizada que se fai da innovación na descrición da patente, o que axuda a saber a que empresas se pode beneficiar da innovación e con iso aumentar os efectos colaterais positivos sobre a produtividade doutras empresas e sobre a economía en xeral", conclúen.

n

 

n

(Fonte: UC3M)

n