Un equipo de científicos obtén enerxía a partir de auga, ferro e luz solar

Un equipo de científicos da Universitat de Girona (UdG) conseguiu obter enerxía a partir da auga, o ferro e a luz solar. Mediante o ferro e a través da luz solar, os investigadores conseguiron romper moléculas de auga e separar o osíxeno do hidróxeno, que se utiliza como combustible.

n
n

nA investigación demostrou que o ferro -un metal abundante, barato e non tóxico- actúa como catalizador (é dicir, unha substancia que acelera a reacción química pero que non se consume durante o proceso).
n
nO equipo de químicos da UdG que fixeron o achado están liderados polos doutores Julio Lloret e Miquel Costas. O seu achado publicarase agora na edición en papel da revista Nature.
n
nXerar enerxía emulando a fotosíntese
n
nSubstituír o petróleo por fontes de enerxía renovables que non emitan CO2 é un dos obxectivos para conseguir reducir o cambio climático. A fonte de enerxía máis abundante e limpa e, polo tanto, a máis conveniente, é a luz solar. Por iso, un dos soños da ciencia moderna é o de poder imitar as plantas, que transforman a luz solar en enerxía química mediante a fotosíntese.
n
nCon este obxectivo, unha das ramas máis activas da investigación química céntrase en buscar catalizadores de metal non tóxicos que utilicen a luz do sol para converter a auga en enerxía.
n
nUtilizar auga á hora de levar a cabo este proceso ten unha razón de ser: trátase dun recurso abundante e económico. E é que o hidróxeno, no noso planeta, non se atopa illado, senón que sempre forma moléculas combinándose con outros elementos químicos.
n
nAdemais, a diferenza dos combustibles fósiles (como o petróleo ou o gas natural) a auga non contamina e é sustentable. Iso explícase porque, cando o hidróxeno se envía á atmosfera despois de ser consumido, xúntase co osíxeno e crea auga. Unha auga que, ao mesmo tempo, servirá para poder volver illar o hidróxeno e utilizalo como combustible. Así, o ciclo péchase.
n
nPara obter hidróxeno, a reacción comporta romper a molécula de auga para separar o hidróxeno do osíxeno. Unha parte deste proceso -a formación do osíxeno- é realmente difícil e representa o problema clave desta tecnoloxía.
n
nPara conseguilo, fai falta un catalizador. Actualmente, non obstante, os únicos catalizadores eficientes están baseados en metais pesados moi tóxicos e caros, como o Iridio ou o Rutenio. Polo tanto, non son adecuados para un uso a grande escala.
n
nO ferro, un catalizador extraordinario
n
nAgora, non obstante, un equipo de científicos da UdG demostrou que o ferro tamén é adecuado á hora de obter enerxía. O grupo de Química Bioinorgánica e supramolecular (QBIS) do Departamento de Química da universidade conseguiu xerar osíxeno -e hidróxeno- a partir da auga mediante o uso deste metal (que é abundante, barato e non tóxico).
n
nPolo tanto, o traballo abre unha vía particularmente atractiva para desenvolver novas tecnoloxías para facer a fotosíntese de xeito artificial, un dos obxectivos no campo das enerxías sustentables. Actualmente, os investigadores da UdG están a estudar como adaptar esta química a sistemas que poidan capturar a luz solar.
n
nO grupo de científicos que promoveu esta investigación / busca está integrado polos doutores Julio Lloret, Miquel Costas e Laura Gómez e os estudantes de doutorado Zoel Codolà e Isaac García-Bosch. Este equipo de químicos contou coa colaboración do enxeñeiro Juan José Pla.
n
nO artigo sobre este traballo, 'Efficient water oxidation, catalysts based on readily available iron coordination complexes' xa se publicou á versión on-line da revista Nature Chemistry. A publicación pertence ao prestixioso grupo Nature, e aparecerá no próximo número en papel da revista.
n
n(Fonte: La Vanguardia)

n