Tinta inteligente: los sellos termocromáticos informan sobre lo que consumimos

Forman parte dun futuro non moi afastado. As impresións 'intelixentes' achegan un valor engadido aos produtos e incrementan a seguridade de cara aos usuarios e os seus fabricantes. Teñen múltiples aplicacións, que van dende o aviso de se está fría ou quente unha bebida ou precociñado, ata a súa trazabilidade.

n
n

nAo introducir a electrónica impresa en envases e embalaxes as funcións tradicionais destes, como as de protección e presentación dos produtos no punto de venda, vense ampliadas coa introdución da tecnoloxía e ábrense novas posibilidades como a garantía de que non rompeu a cadea de distribución dos produtos, proporcionan elementos contra a falsificación, ofrecen información en pantallas iluminadas ou logotipos luminiscentes…
n
nA gran vantaxe é que permite a fabricación de elementos electrónicos coma se se tratase dunha imaxe gráfica, conseguindo abaratar custos e aumentar a velocidade de produción. Tiveron lugar unhas xornadas nas que se analizaban os avances neste campo e os proxectos que hai en marcha no noso país. Os institutos tecnolóxicos da Embalaxe, Transporte e Loxística (Itene) e Óptica, Cor e Imaxe (AIDO) foron os responsables da súa coordinación, xa que dende eles se levan a cabo importantes traballos. Ademais, este «I Seminario Técnico sobre Electrónica Impresa Intelixente» contou nesta primeira edición coa participación de expertos de Itene e AIDO, así como responsables de proxectos de I+D de empresas internacionais como Polyic (Alemaña), Acreo AB (Suecia), VTT e Printocent (Finlandia), Ntera (EE.UU.).
n
nUn dos proxectos destacados é o 'Smart Print Pack', "mediante o cal os envases poden reaccionar a estímulos externos como modificar a súa cor cando o cliente pasa polo seu lado no punto de venda, incorporar unha saída USB para ofrecer información adicional sobre o produto, indicarlle se tomou a dose diaria e mesmo permitir o envío de información ao médico que llo receitou", como explica Nuria Herránz, responsable do Ámbito Tecnolóxico de Sistemas Intelixentes avanzados de Itene. Isto conséguese grazas aos sistemas RFID (siglas que corresponden a Radio Frequency Identification; en español, identificación por radiofrecuencia) ou electrónica orgánica.
n
nOutro dos traballos é 'Nafispack', que centrou a súa investigación en dous aspectos: por un lado, o estudo dos materiais activos que liberan substancias e que ao entrar en contacto cos alimentos ou a atmosfera que os contén aumentan a súa vida útil e melloran as condicións dos devanditos alimentos. E por outro, refírese aos materiais intelixentes que permiten monitorizar as condicións dos alimentos envasados ou da súa atmosfera, proporcionando métodos que determinan a calidade e seguridade dos alimentos envasados ao longo da cadea de subministración, dende o produtor ata o consumidor final.
n
nEn terceiro lugar atópase o 'Smart Cold Pack'. "Este proxecto ten como obxectivo a medición da cadea de frío dos alimentos refrixerados ou conxelados ao longo de toda a liña de distribución e implica garantir a seguridade dos alimentos, así como a mellora da confianza do consumidor", apunta Herránz. Os indicadores poderían informar sobre a temperatura (TI) ou poden mostrar un historial (TTI) a través dun código de cor. As tintas poden ser reversibles ou irreversibles e cambian de cor a unha temperatura predefinida entre -10º C e 70º C.
n
nSelos dixitais
n
nPero por se non fose demasiado sofisticada a información que proporciona unha tinta intelixente visible, tamén se dá a que non existe. En California, Brasil e Turquía (en pouco tempo chegará a Canadá) xa está en uso unha nova xeración de selos fiscais dixitais con esta tecnoloxía punta no ámbito do tabaco. Este tipo de 'selos' empregan unha substancia invisible que ademais leva consigo un código encuberto único con datos para cada un dos paquetes de tabaco (que contén 20 cigarros). O selo fiscal permítelle verificar a un se o produto é auténtico ou falsificado, dado que estas poden encriptarse con toda a información que se rexistra nun sistema central de datos. O custo de introdución deste sistema estimouse en 1,7 centavos de dólar por paquete de tabaco en Brasil.
n
nA vantaxe desta técnica é a seguridade: a tinta é invisible e difícil de falsificar. Os oficiais de alfándegas en California sinalan que os selos fiscais xa foron copiados pero que os códigos encriptados seguen intactos. A desvantaxe é que os escáneres para detectar a información se fabrican especificamente para cada provedor de tinta invisible e para cada país. Así que fóra de Brasil non se poden ler os códigos, a menos que as autoridades brasileiras proporcionen os escáneres.
n
n(Fonte: La Razón)

n