Tecnópole renova a súa adhesión ao sistema europeo de xestión e auditoría medioambiental

Parque Tecnolóxico de Galicia acaba de renovar a súa adhesión ao sistema europeo de xestión e auditoría medioambiental (Regulamento EMAS), un procedemento voluntario que acredita unha xestión excelente das políticas de protección do medio ambiente  e que esixe a superación de estritos controis cada tres anos, trámite que Tecnópole acaba de pasar esta mesma semana con éxito.

n
n

 
nEsta acreditación súmase á certificación medioambiental UNE-EN ISO 14001 que, xunto coa certificación de calidade UNE-EN ISO 9001, converteu en 2007 ao Parque Tecnolóxico de Galicia en pioneiro neste ámbito entre as entidades do seu ramo en España, con sucesivas renovacións positivas.

nO compromiso de Tecnópole co medio ambiente materialízase ademais mediante unha activa política de concienciación entre as súas empresas, como o demostra a difusión dunha guía de boas prácticas que inclúe recomendacións exhaustivas sobre o adecuado uso da iluminación, a auga, os equipos informáticos, o aire acondicionado e a calefacción e medidas correctas de xestión de contaminación e residuos e consumo de produtos.

n

nDeclaración ambiental de Tecnópole.
n
n(Fonte: Tecnópole)

n