Tecnópole mellora de novo o grao de satisfacción das súas empresas

As empresas e entidades situadas en Tecnópole manifestaron un grao medio de satisfacción de 4,28 sobre 5 en relación a todos os servizos e prestacións obtidos en relación á súa presenza no recinto. Esta puntuación supón unha leve melloría con respecto á rexistrada en 2010, de 4,21 puntos.

n
n

 

n

O aspecto mellor valorado é a seguridade no recinto, seguido moi de preto polo servizo que presta a Oficina de Proxectos e a proxección pública a nivel de imaxe que proporciona a presenza en Tecnópole, considerada polas empresas como un valor comercial e unha vantaxe competitiva no mercado.

n

 

n

A interrelación entre as empresas e a situación estratéxica a nivel xeográfico, xunto co ámbito e a atención do persoal da sociedade xestora son outros dos aspectos valorados moi positivamente na enquisa realizada nos últimos meses cun nivel de resposta do 98% das entidades radicadas no Parque Tecnolóxico de Galicia, o que achega moito ao máximo o grao de representatividade dos resultados.

n

 

n

O resto dos aspectos consultados (calidade das instalacións, servizos xerais, actualización continua da información, comunicacións e asesoramento) foron destacados puntualmente polas empresas.

n

 

n

En relación ao cumprimento de expectativas sobre a situación en Tecnópole, o 84% das empresas consultadas responderon afirmativamente, aínda que o 11% deixaron esta pregunta sen contestar, polo que a porcentaxe de incumprimento de expectativas se reduce ao 5%.

n

 

n

A sociedade xestora de Tecnópole marcouse como nota de corte o 3,5, o que quere dicir que se algún dos indicadores analizados non chegaba a ese mínimo tomarían as medidas correctivas oportunas. Aínda que iso non aconteceu en ningún dos aspectos sobre os que se consultou ás empresas, actuarase sobre os que rexistraron as valoracións máis baixas.

n

 

n

A enquisa complétase coa recollida de suxestións e recomendacións nas que Tecnópole basea dende sempre unha parte importante das súas medidas para a mellora continua dos servizos que presta ás empresas e entidades radicadas no seu recinto.

n

 

n

(Fonte: Tecnópole)