Tecnópole celebra un novidoso encontro empresarial que vincula a innovación cos cinco sentidos

n

n

O vindeiro 5 de outubro Parque Tecnolóxico de Galicia-Tecnópole celebra un encontro que busca estimular a innovación aberta entre as súas empresas mediante un enfoque diferente ao convencional. Os asistentes participarán nunha experiencia que, a través de estímulos sensoriais, lles permitirá interrelacionarse e compartir coñecementos e oportunidades para colaborar en proxectos innovadores.

n

n

n

 

n

O evento, titulado '5 Sentidos para Innovar', está dirixido ás 90 empresas e centros de coñecemento actualmente instalados na Tecnópole. Para lograr que estes activen as súas capacidades innovadoras e as orienten a resultados concretos é fundamental que se interrelacionen, polo que o Parque Tecnolóxico de Galicia concibiu un encontro no que propiciar dinámicas colaborativas que, unha vez testadas e experimentadas na mesma Tecnópole  ao longo do tempo, poidan ser exportadas a outros parques e centros de  coñecemento.
n
nA dinámica do evento toma como argumento de partida que é preciso agudizar os cinco sentidos para innovar de forma colaborativa, o que á súa vez dá lugar a un 'sexto sentido' orientado especificamente á innovación. Para logralo, habilitarase un espazo polivalente con recursos novidosos asociados a cada un dos 'seis' sentidos co obxectivo de que funcionen como elementos inspiradores e catalizadores da innovación.
n
n5 espazos para os 5 sentidos
n
nA sala na que se vai celebrar o encontro estará distribuída en cinco espazos, cada un deles especificamente ambientado para estimular cada un dos sentidos. Aínda que haberá relatores externos, como o organizador do TEDxGalicia, Marcos Pérez, e o fundador do Instituto Ben Pensante, Daniel Álvarez, a maior parte das intervencións, que se organizarán en quendas rápidas, irán a cargo de empresarios, emprendedores e responsables de centros de coñecemento da propia Tecnópole, que explicarán cales son as fortalezas das súas organizacións en termos de innovación.
n
nEn definitiva, durante o encontro e grazas a dinámicas novidosas asociadas ao proceso natural dos sentidos fomentarase o coñecemento mutuo entre as empresas participantes para poder identificar alianzas baseadas na innovación. Ademais, as empresas poderán compartir as súas demandas de tecnoloxía para abrirlles o camiño a provedores do seu ámbito máis próximo. Por outra parte, formularanse retos por parte de expertos en innovación para estimular a creatividade por parte dos asistentes, que serán animados a presentar propostas de solución.
n
nA medio prazo, este evento terá continuidade para lograr estender os seus efectos máis alá dos límites do Parque Tecnolóxico de Galicia. A súa orixinal formulación mereceu o apoio da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (Fecyt), que a seleccionou como acción subvencionable non marco do seu Programa de Fomento da Cultura Científica e da Innovación.
n
nPistas para os traballadores
n
nDurante estes días os traballadores de Tecnópole comezaron a recibir pistas sobre a celebración deste novidoso evento. A pesar de que o encontro estará centrado na participación dos responsables das empresas e centros situados non Parque Tecnolóxico de Galicia, mediante as accións que se están a levar a cabo búscase facer partícipes do espírito da innovación aberta cun enfoque sensorial aos máis de 1600 traballadores que cada día acoden aos seus postos no recinto.

n

 

n