Só o 20% das pemes e autónomos españois están dixitalizados

España ocupa actualmente o posto 16 do ranking europeo DESI (Dixital Economy and Society Index) na dimensión de integración da tecnoloxía nas empresas, por debaixo da media dos 27 países da UE. Nun momento de crise causada pola pandemia, e cunha contorna económica globalizada na que os negocios necesitan dar a coñecer e vender os seus produtos e servizos máis aló do seu ámbito local, a modernización tecnolóxica converteuse nunha urxencia de país.

Co obxectivo de impulsar a transformación dixital do noso tecido produtivo, o Boletín Oficial do Estado publicou o día 30 de decembro do 2021 as bases que regulan a concesión das axudas do Programa Kit Dixital para impulsar a dixitalización de pemes e autónomos en España. O programa conta cun orzamento de 3.067 millóns de euros para o período 2021-2023, co fin de facilitar que pemes e autónomos adopten solucións de dixitalización en diversos ámbitos, como a presenza en Internet, o comercio electrónico, a xestión de redes sociais, a dixitalización das relacións cos clientes, o business intelligence e analítica, a implantación da factura electrónica, os servizos e ferramentas de oficina virtual, as comunicacións seguras e a ciberseguridade.

As bases do Kit Dixital especifican que, en función do número de empregados, as empresas poderán acceder a axudas de até 12.000 euros, no caso de ter entre 10 e 49 empregados; até 6.000 euros, para aquelas de entre 3 e 9 empregados; e até 2.000 euros, para as de menos de 3 empregados, incluídos os autónomos.

Prazos para solicitar as axudas do kit dixital

No caso das empresas até 49 empregados, a convocatoria abriuse o 15 de marzo. O BOE especifica que as empresas interesadas en solicitar o “bono dixital” disporán de seis meses para solicitar as axudas, a contar desde a data de apertura da convocatoria ou até alcanzar a dotación económica destinada á mesma.

Fonte: El Mundo