‘Smartcity’ ou como será a xestión enerxética do futuro

Farois urbanos con pequenos muíños eólicos, placas fotovoltaicas en edificios particulares, coches eléctricos, sistemas de almacenamento enerxético en baterías… Algúns destes elementos comezaron timidamente a formar parte da realidade, outros seguen parecendo cousa do futuro, pero o certo é que 'Smartcity', o proxecto liderado por Endesa que leva tres anos investigando un novo modelo de xestión enerxética, pode lograr que eses e outros avances pasen a formar parte da nosa vida cotiá.

n
n

nCunha duración de catro anos, a iniciativa atópase na súa recta final e nuns meses emitirá as súas conclusións. O seu responsable, Alfredo Rodríguez, estima que ata a data todas as liñas que foron desenvolvendo "funcionan tecnoloxicamente. Agora -aclara- haberá que esperar ata que rematemos e analicemos os custos e a rendibilidade de cada proxecto", afirma o directivo, que tamén dirixe a zona centro de Endesa Andalucía.
n
n'Smartcity' está concibida como unha cidade intelixente onde se desenvolve un novo modelo de xestión cuxo obxectivo é aforrar o 20% do consumo enerxético anual e reducir as emisións en 6000 toneladas de CO2. O balance, segundo o seu responsable, é positivo. "Conseguimos os resultados que esperabamos, o que é moi importante porque España necesita reducir a súa dependencia e consumo enerxéticos", subliña.
n
nSituada na zona da praia da Misericordia de Málaga, esta cidade intelixente pretende facer partícipe o usuario final en todo o proceso. Dese modo, os clientes implicados teñen os novos contadores intelixentes desenvolvidos no marco da telexestión para facer posible un consumo eléctrico máis sustentable. "Seleccionamos unha mostra de clientes domésticos para que vexan como se comportan os consumos eléctricos do seu edificio, que poden controlar de forma remota xa sexa a través do móbil ou calquera dispositivo electrónico", sinala Alfredo Rodríguez. A idea, segundo apunta, é empregar a información que achegan eses clientes para comparar os hábitos de consumo actuais cos anteriores ao sistema de telexestión e comprobar se realmente se produce un aforro.
n
nDoce liñas de investigación
n
nAdemais da citada infraestrutura de telexestión, 'Smartcity' aborda outras once liñas de traballo, entre as que se atopan vehículos eléctricos, telecomunicacións ou sistema de xestión activa da demanda. "Consiste nun software que controla a demanda eléctrica do cliente; é dicir; o usuario determina os estándares de confort que desexa no seu negocio e iso únese ás condicións climáticas de cada momento e ás variacións do prezo da enerxía para que se gañe eficiencia no consumo eléctrico", detalla Alfredo Rodríguez.
n
nA micro e mini xeración e almacenamento de enerxía é outra das liñas máis interesantes. Trátase de autoabastecemento de pequenas cantidades de enerxía para vivendas ou mobiliario urbano a través de xeradores eléctricos e placas fotovoltaicas. "Estamos a estudar o almacenamento de enerxía en baterías para que queden cargas e se poida acumular para usala cando non haxa vento ou sol", explica o experto.
n
nPolo momento, estes proxectos funcionan nesta cidade intelixente e no seu ámbito. 50 casas robotizadas, 20 farois 'led' autosuficientes e algúns negocios co sistema de telexestión son o resultado de tres anos de investigación e análise. Haberá que ver se este proxecto fai posible que ese sistema de xestión se expanda e deixe de ser cousa do futuro.
n
n(Fonte: ABC)

n