Scada Sismored: un sistema de monitorización de redes de enerxía (Galicia Avanza)

O ámbito da enerxía está dividido en tres grandes bloques: xeración, distribución e comercialización. En España, ademais das cinco grandes empresas, operan unhas 300 distribuidoras de enerxía. En Galicia hai unhas 30. Itelsis, unha firma compostelá, ten como clientes ao redor do 40% do mercado nacional, aos que serven os seus temas Scada, que permiten saber en tempo real o estado da rede e, ademais, tomar accións remotas.

Explícao Gerardo García Alvela, director xeral da compañía: por un lado hai un hardware que se coloca nos centros de transformación e por outro o software. Contar cun sistema como o de Itelsis permite traballar non só a distancia, senón tamén de maneira moi eficiente. Antes, ante un corte, había que desprazarse ao lugar. Agora pódese mirar de onde vén a enerxía e se se pode rearmar por outro lado.

«Con estes sistemas teñen unha visión moito máis eficiente e moitísima máis información e tamén hai un aforro de custos importante», non só ante unha incidencia, tamén no día a día, con labores de mantemento. Agora que é líder a nivel nacional, Itelsis comezou a explorar as posibilidades de entrar no mercado internacional. «Nese momento que estabamos de reflexión, xurdiu Galicia Avanza. Era unha oportunidade moi boa, porque precisamente estabamos nese proceso», explica García Alvela.

«Hai unha mentorización que nos permite validar que as accións que tomamos son correctas» e ademais, hai apoio económico. «É unha vantaxe para nós porque se trata dun programa de aceleración» que lles permite crecer «alá onde queremos pór o foco», que en principio é Europa.

Fonte: La Voz de Galicia