Revolucionarias tellas de vidro para producir enerxía solar

A eficiencia enerxética é obxecto de investigación en diferentes campos, sendo a finalidade de todos eles a de encontrar novas e respectuosas formas de salvagardar o medio ambiente. Neste ámbito móvese a empresa sueca Soltech Energy, co seu novidoso deseño de tellas solares.

Soltech Energy naceu no Instituto Real de Tecnoloxía (KTH) de Estocolmo, onde o investigador Peter Kjaerboe e o biólogo Arne Moberg desenvolveron un sistema absorbente de luz solar, denominado Swedish Solar Thermal Light Absorbation Technology. Tras uns anos de desenvolvemento técnico, Soltech Energy constituíuse en 2006 co obxectivo de poñer esta solución tecnolóxica a disposición do público en xeral. Co seu sistema único de tellas de vidro pódese conseguir un teito funcional, ademais de eficiente e atractivo.

Esta solución de enerxía solar fotovoltaica en cuberta pódese integrar tanto en proxectos de obra nova como en rehabilitación. Consiste en substituír as tradicionais tellas cerámicas ou de lousa por tellas de vidro transparente. A enerxía que pasa a través destas pezas é absorbida por módulos especialmente deseñados para capturar os raios solares e que están situados debaixo das tellas e protexidos por elas. A enerxía así absorbida transfórmase en calor (sistema Soltech Sigma) ou en electricidade (sistema Soltech Power).

Trátase dun sistema atractivo, sustentable e simple que permite o aforro na factura eléctrica e a redución da pegada ecolóxica. É atractivo porque as tellas cerámicas son substituídas por tellas de vidro de aspecto suxestivo e alternativo. É sustentable porque utiliza enerxías renovables e limpas. É simple porque se pode conectar a un sistema existente e o excedente poderíase vender á rede.

Calefacción e auga quente

O sistema Soltech Sigma está deseñado para xerar calefacción e auga quente. A enerxía producida conéctase ao acumulador e dende este distribúese polo edificio cun sistema de radiadores de auga. O acumulador pode ser adaptado segundo a forma do teito e as necesidades enerxéticas da propiedade.

O sistema Soltech Power é a solución para xerar electricidade. Mediante o uso dun investidor, a electricidade xerada é convertida en electricidade que pode ser transmitida á rede de corrente. As celas solares están colocadas debaixo das tellas, protexidas contra os efectos climáticos (vento, chuvia, etc.), constituíndo unha instalación intelixente totalmente integrada no edificio. As celas solares empregadas, de produción e deseño de Soltech, son máis eficaces que as tradicionais de silicio, tanto para absorber a luz solar directa como a difusa.

(Fonte: arquitecturayempresa.es)