Repsol crea un fondo para emprendedores en eficiencia enerxética

A Fundación Repsol creou un Fondo de Emprendedores en eficiencia enerxética dirixido a apoiar aos mellores proxectos empresariais que acheguen solucións en materia de aforro e uso responsable da enerxía.

n
n

 

n

A convocatoria estará aberta ata o 30 de novembro e seleccionará os cinco mellores proxectos emprendedores e plans de empresa en materia de eficiencia enerxética a desenvolver en España.

n

Os seleccionados van contar, ademais de con unha asignación mensual, dependendo do proxecto, de entre 6000 e 12.000 euros durante o período necesario para o seu desenvolvemento (máximo de 24 meses), con asesoramento (técnico, financeiro e legal) e apoio económico. Como parte deste proceso facilitaráselles contactos co mercado e acceso a investidores.

n

 

n

Máis información aquí.

n

 

n

(Fonte: Blogs madri+d)