¿Queres ser un líder innovador?

Ter visión para o cambio e saber afrontalo, pensar como un investidor, romper as regras e saber distribuír as tarefas son algunhas das dez regras imprescindibles para ser un líder innovador.

1. Ter unha visión para o cambio

Non pode esperar que o seu equipo sexa innovador se non coñecen a dirección na que se dirixen. A innovación ten que ter un propósito. É deber dun líder marcar o camiño e guiar cara ao futuro. Necesítase unha declaración xeral que defina a dirección do negocio, e esta debe ser simple e doada de recordar para as persoas. Os grandes líderes invisten o seu tempo ilustrando a visión, as metas e os desafíos. Explican á xente como o seu rol é fundamental no cumprimento da visión e os retos. Eles inspiran os homes e mulleres a converterse en empresarios innovadores apaixonados en busca de rutas para o éxito.

2. Loitar contra o medo ao cambio

Os líderes innovadores constantemente promoven a necesidade do cambio. Substitúen o comfort da compracencia coa fame da ambición. “Estanos a ir ben, pero non podemos durmirnos nos loureiros – necesitamos facelo aínda mellor.” Explican que construír novas empresas é arriscado, pero manterse aínda é máis arriscado. Teñen que pintar un cadro que mostre un futuro atractivo que pague a pena correr riscos para logralo. A perspectiva implica perigos e oportunidades. O único xeito de chegar alí é polo cambio.

3. Pensa como un investidor de capital risco

Este tipo de investidores manexan un enfoque de portafolio para contrarrestar o risco de perder nalgúns negocios cos reversos de gañar noutros. Gústalles considerar un gran número de propostas. Eles séntense cómodos co coñecemento de que con moitas ideas volverán fracasar. Estas son leccións importantes para os executivos corporativos que adoitan considerar soamente un puñado de propostas e que detestan fracaso.

4. Dispoñer dun esquema dinámico de suxestións

Os grandes esquemas de suxestións céntranse en ser doados de usar, recursivos, receptivos e aberto a todos. Non se necesita ofrecer grandes recompensas. O recoñecemento e a resposta son xeralmente máis importantes. Por enriba de calquera cousa tense que ter o compromiso sincero do equipo directivo para mantelos actualizados, ben xestionados e con éxito.

5. Rompa as regras

Para lograr a innovación radical téñense que desafiar todas as hipóteses que gobernan o como se deben mirar as cousas no seu ámbito. As empresas non son como o deporte con regras ben definidas e árbitros. Son máis como a arte. Están cheos de oportunidades para o pensador lateral que pode crear novas formas de prover os bens e servizos que os clientes queren.

6. Dar a cada un dous traballos

Dar a toda a túa xente dous obxectivos clave. Pídalles dirixir os seus actuais traballos do xeito máis eficaz posible e ao mesmo tempo atopar novas formas de realizalos. Anime aos seus empregados a preguntarse – ¿Cal é o obxectivo esencial do meu rol? ¿Cal é o resultado que ofrezo de valor real para os meus clientes (internos e externos). ¿Hai un mellor xeito de ofrecer ese valor ou propósito? A resposta é sempre si, pero a xente nunca fai a pregunta.

7. Colaborar

Moitos dos xerentes xerais ven a colaboración como clave do seu éxito coa innovación. Eles saben que non poden facelo todo con recursos internos. Así que mirar cara a outras organizacións para asociarse. Un bo exemplo é Mercedes e Swatch que colaboraron para producir o automóbil Smart. Cada un trouxo diferentes habilidades e experiencias ao equipo.

8. Benvido fracaso

O líder de innovación fomenta unha cultura da experimentación. Vostede debe ensinar á xente que cada erro é un paso no camiño cara ao éxito. Para ser verdadeiramente áxil, debe dar á xente a liberdade para innovar, a liberdade para experimentar, a liberdade para ter éxito. Iso significa que vostede debe darlles a liberdade de fracasar tamén.

9. Construír prototipos

People’s Bank ten unha actitude refrescante e orixinal ás novas ideas. “Non debata, próbeo” é o lema desta innovadora organización estadounidense de servizos financeiros. Probe a nova idea a baixo custo nunha sección do mercado e mire a reacción do cliente. Vostede aprenderá moito máis no mundo real que no laboratorio de proba ou con grupos focais.

10. Sexa apaixonado

Concéntrese nas cousas que desexa cambiar, nos retos máis importantes que enfronta e sexa un apaixonado da súa superación. Que a súa enerxía e impulso se traduza na dirección e inspiración para a súa xente. Non é bo encher o autobús con pasaxeiros contentos, satisfeitos. Quere promotores, partidarios apaixonados, persoas que cren que chegar ao destino realmente vale a pena. Se desexa inspirar a xente a innovar, a cambiar a súa forma de facer as cousas e lograr resultados extraordinarios, entón ten que sentir paixón polo que cre e ten que comunicar esa paixón cada vez que fala.

(Fonte: Innovaticias)