Propoñen unha nova metodoloxía para avaliar e controlar a calidade dos produtos agroalimetarios e dos biocombustibles

O consorcio de investigación formado pola Universidade Politécnica de Madrid (UPM) e a Universidade Complutense de Madrid (UCM), o Centro Nacional de Investigacións Metalúrxicas-Consello Superior de Investigacións Científicas (CENIM-CSIC), e a empresa New Infrared Technologies (NIT) formula complementar e/ou substituír as técnicas actuais de laboratorio utilizadas para a análise da calidade de produtos agroalimentarios e de biocombustibles cun innovador espectrómetro portátil, robusto, compacto e economicamente alcanzable, baseado en tecnoloxía infravermella.

A cuestión do control da calidade dos produtos na industria agroalimentaria e petroquímica é un tema mediático nos últimos anos, a medida que a preocupación pola saúde, o cambio climático e o medio vai gañando importancia.

Atopamos algúns exemplos disto na necesidade de aumentar a vida útil dos alimentos (e reducir o seu desperdicio) eliminando se é posible o emprego de conservantes artificiais; ou na mellora das características dos biocombustibles mediante aditivos non prexudiciais mentres se garante a ausencia de adulterantes, especialmente os de natureza tóxica dende o punto de vista ambiental ou humano. Neste último caso, a mellora coincidiu no tempo co deseño e a comercialización de novos tipos de motores de combustión interna onde a redución das emisións contaminantes (NOx, CO, C, entre outras) é fundamental, sendo achacables a unha combustión de mala calidade, así como a determinadas propiedades químicas dos biocombustibles que determinan unha diminución simultánea do rendemento do motor como efecto colateral.

Os métodos utilizados para avaliar e controlar a calidade dos produtos agroalimentarios e dos biocombustibles baséanse en xeral en técnicas de laboratorio que se normalizaron e estandarizaron. Non obstante, estas técnicas poden chegar a ser moi custosas, debido ao uso de dispositivos experimentais complexos, a necesidade de persoal altamente cualificado para traballar nelas e ao elevado consumo de mostras, tempo e reactivos requiridos no laboratorio. Neste contexto, xorde na mente dalgunhas compañías fabricantes unha cuestión: ¿está xustificado o gasto e a complexidade?

Para responder a esta pregunta púxose en marcha un equipo de investigadores que propón complementar e/ou substituír as técnicas actuais de laboratorio cun innovador espectrómetro baseado nunha combinación dun sensor lineal no infravermello medio (Mid-wavelength infrared – MWIR), que emprega seleniuro de chumbo depositado en fase de vapor, cun filtro variable lineal. O espectrómetro, patentado e fabricado pola empresa española NIT, é un dispositivo moi compacto -que cabe na palma da man- e de baixo custo, que con menos resolución espectral que un espectrómetro de Fourier ou un espectrómetro Raman mostra resultados moi satisfactorios tanto cualitativos como cuantitativos nas dúas aplicacións mencionadas.

A baixa resolución espectral non resulta un gran problema dado que ao dispositivo se incorporaron algoritmos de análise de datos multidimensionais e quimiométricos. Os algoritmos optimizados para cada aplicación poden executarse de xeito automático e instantáneo durante a medición, o que permitirá a esta técnica competir cos espectrómetros mencionados anteriormente nun futuro próximo.

(Fonte: UPM)