Potenciar o uso da tecnoloxía permite mellores resultados na empresa

Segundo unha enquisa realizada pola Unidade de Intelixencia de The Economist entre máis de 1900 líderes empresariais e de TI de todo o mundo, o 8% está de acordo en que potenciar o uso da tecnoloxía polos empregados impulsa unha maior eficiencia no negocio. Os líderes das empresas de máis rápido crecemento mundial opinan tamén que proporcionar aos empregados capacidade de elección da tecnoloxía pode aumentar os ingresos e os beneficios en máis dun 35%.

n
n

nOs líderes empresariais e os usuarios independentes están a impulsar un cambio dende as tecnoloxías controladas polos departamentos de TI cara a un consumo voluntario das mellores tecnoloxías, dispositivos, aplicacións e servizos de TI dispoñibles no mercado. Potenciar estas tecnoloxías ao mesmo tempo que se permite o seu uso seguro na empresa require dun novo enfoque de seguridade, que non só se centre no que se evita, senón tamén todo o que fai que se fai posible.
n
n"Tradicionalmente, a seguridade estivo rodeada de temor -ao descoñecido, ás novas tecnoloxías, á perda de control- e o medo levou a unha rixidez que obstaculiza o crecemento do negocio", asegura Greg Clark, CEO de Blue Coat Systems. "Para impulsar o negocio das empresas, o modelo de seguridade debe cambiar para permitir aos empregados optimizar individualmente as tecnoloxías que os facultan para realizar mellor o seu traballo ".
n
nAs empresas están a tratar de aproveitar o poder da tecnoloxía para ofrecer novos produtos e servizos, mellorar a experiencia do cliente e impulsar unha maior vantaxe competitiva, pero os métodos tradicionais de seguridade son demasiado ríxidos e anticuados para axustarse ao ritmo de adopción da innovación. Segundo a enquisa, o 52% dos líderes empresariais cren que as políticas de TI aminoran a innovación, mentres que o 53% cre que aminoran o servizo ao cliente.
n
nAs compañías de maior crecemento entenden como potenciar maior rendibilidade, eficiencia e innovación a través da tecnoloxía. A nivel mundial, o 68% das empresas de maior crecemento aumentaron a súa rendibilidade mediante o uso de novas tecnoloxías,fronte a só o 39% das empresas de crecemento lento. Do mesmo modo, o 66% das compañías de máis rápido crecemento no mundo utilizaron a tecnoloxía para capacitar os seus usuarios, fronte a só o 48% das empresas de crecemento lento.
n
nO papel dos CIO
n
n"Os CIO (Chief Information Officers) deben ser facilitadores do negocio, capaces de aliñar as TI coas iniciativas estratéxicas das empresas", subliña Phil Hochmuth, director de programas de seguridade de IDC. "Cando a asociación entre os líderes de TI e de negocios ten éxito, a organización pode innovar e ofrecer novos produtos e servizos, reducir custos a través dunha maior eficiencia e en última instancia, impulsar o crecemento dos ingresos ".
n
nOs CIO entenden que deben adoptar os cambios tecnolóxicos para alcanzar os obxectivos estratéxicos de negocio, pero non teñen a infraestrutura ou os métodos para capacitar as persoas a utilizar con seguridade estas novas tecnoloxías. A nivel mundial, o 76% dos líderes de TI cren que a seguridade é o maior obstáculo para permitir aos empregados elixir ao seu criterio a mellor tecnoloxía dispoñible.
n
n(Fonte: Innovaticias)

n