Por terra, mar e con aire: 19.000 novos megawatts eólicos sobrevoan Galicia

De que na actualidade se vive un novo bum das renovables non cabe dúbida. Amparados na revolución que virá cando se controle a pandemia, impulsada polos 140.000 millóns de euros de fondos Next Generation da UE, avecíñase unha nova eclosión da enerxía verde. En Galicia próbao o feito de que nunca se presentaron, en tan pouco tempo, tantos proxectos de novos parques eólicos. Dan fe tanto na Consellería de Economía como os datos de Rede Eléctrica de España (REE), onde o seu Departamento de Acceso a Rede conta xa con solicitudes autorizadas por 9136 megawatts (MW) de promotores que queren plantar novos aeroxeradores na comunidade, que é así o lugar onde máis potencia se postula. Só entre marzo e o pasado abril, recibían o OK outros setecentos megawatts máis.

Partimos da base de que os 180 parques situados nos montes galegos alcanzan os 3830 MW, a terceira maior cifra en España. Pero como a Autonomía conta cun dos mellores recursos por horas de vento de España, todas as empresas interesadas moven ficha. Fano atendendo non só aos fondos comunitarios que pensan en verde, senón para achar oco entre os cincuenta mil novos megawatts eólicos que, como meta, fixa o Ministerio para a Transición Ecolóxica até 2030.

Por descontado, ese vendaval de proxectos non implica que todos acabarán saíndo adiante. De feito, a propia REE fai unha primeira criba, descartando decenas de posibles parques e miles de megawatts que non poderán nunca conectarse; despois a Xunta analiza que iniciativas cumpren coas normativas en vigor, de cara ás futuribles poxas que poñan en marcha desde A Moncloa.

Desde a Asociación Eólica de Galicia, EGA, sempre sinalaron que o seu obxectivo é garantir un ritmo sustentable de implantación anual na contorna dos 450 ou 500 megawatts anuais o vindeiro lustro, totalizando 2500.

Aínda que nos vindeiros meses esta partida industrial e enerxética tamén dará o salto cara ás tecnoloxías flotantes. De feito, o último informe do Galician Offshore Energy Group (GOE-Asime) localizou tres zonas concretas na comunidade con potencial bruto de instalación a curto prazo, entre 5 e 8 anos, de até 9600 MW: son A Mariña-Xove; Punta Langosteira-Sabón; e Valmiñor-Atios. Consideran que alí sería viable a instalación de eólica mariña entre 8 e 38 quilómetros de distancia da costa, para que non sexan visibles, e sen afección en actividades pesqueiras ou transporte.

Expón GOE-Asime situar entre 1500 e 4000 MW, que xerarían a extraordinaria cifra de 17.000 GWh ao ano -en 2020 con todas as súas fontes Galicia xerou 24.553 GWh-, permitindo crear de 1000 a 5000 empregos directos e producindo un efecto tractor en máis de 200 empresas. O caso é que entre mar e terra son case 19.000 os MW que sobrevoan Galicia.

Fonte: El Correo Gallego