Ourense ten solo empresarial sen ocupar pero prevé ampliacións de máis de 3 millóns de m2

Ourense, a provincia cos números máis reducidos de poboación, actividade laboral e empresas de Galicia, á cola en varios indicadores demográficos e económicos -segundo o informe Ardán, é a máis atrasada da comunidade en parámetros como os ingresos de explotación e o valor engadido xerado-, proxecta a ampliación de varios parques empresariais para gañar, en total, máis de 3 millóns de metros cadrados para o asentamento de empresas.

Xestur e o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) prevén novas actuacións nos parques de Xinzo de Limia, San Cibrao das Viñas, Paderne de Allariz, Pereiro de Aguiar, O Carballiño-Maside e O Barco de Valdeorras.

En San Cibrao das Viñas, segundo indica a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Xestur traballa no desenvolvemento da ampliación do parque empresarial, tras a firma dun protocolo co Parque Tecnolóxico de Galicia, o propietario dos terreos onde se executará a actuación, e que os cederá para que o Instituto Galego de Vivenda e Solo se encargue da urbanización e da venda das parcelas. Xestur licitou a redacción da modificación do plan parcial e do proxecto de urbanización, por un importe de 185.208,58 euros, con IVE. Supón o primeiro paso para poder levar a cabo a ampliación.

O consello de administración de Xestur, celebrado a mediados do pasado mes de decembro, adxudicou o contrato para a redacción do plan parcial SUR I2-I3-I4 do plan urbanístico de San Cibrao das Viñas, así como para a redacción do proxecto de urbanización necesario para poder ampliar o polígono. O importe da adxudicación ascende a 115.257,90 euros, máis IVE. A adxudicataria é Iceacsa Consultores, S. L. U.

A superficie que se vai a urbanizar en San Cibrao das Viñas suma un total que supera os 340.000 metros cadrados. O orzamento de Xestur para 2022 inclúe unha partida de 1,788 millóns de euros para executar esta actuación, co fin de iniciar os traballos de urbanización.

Fonte: Faro de Vigo