Os riscos das empresas na súa viaxe dixital

A transformación dixital non está exenta de riscos. As empresas enfróntanse ao reto de ser áxiles na súa dixitalización, pero recoñecen que encaran dificultades para levar a cabo estes plans. Unha recente enquisa de Deloitte a 166 organizacións de todo o mundo, entre elas españolas, desvela cales son os principais obstáculos que dilatan o tempo que tardan as compañías en converter as ideas en iniciativas.

Segundo o informe Global Dixital Risk Survey 2019, sete de cada dez empresas recoñecen que se atopan con obstáculos á hora de levar as ideas ao mercado con axilidade. Un 65% das empresas enquisadas sinala barreiras de tipo cultural, un 58% menciona que os procesos e as metodoloxías herdadas frean o seu avance, mentres que un 56% asegura que a falta de talento é un impedimento.

“Un dos retos aos que se enfrontan as compañías para unha rápida adopción da transformación dixital é a falta de equipos humanos cualificados. A iso súmase que, cada vez máis, son necesarios perfís que xunten o coñecemento das novas tecnoloxías co entendemento de como facer evolucionar o negocio. Todo iso supón un desafío”, destaca Manel Carpio, socio de Risk Advisory de Deloitte.

Moitas destas barreiras dificultan ás empresas adoptar as novas tecnoloxías máis alá das probas piloto. Un 20% dos enquisados recoñece toparse con dificultades para articular e poñer en práctica o modelo de negocio. A falta de madureza das capacidades e do modelo de goberno das compañías, a escaseza de talento, a oposición cultural ou as dificultades presupostarias enlentecen a dixitalización.

O informe conclúe, ademais, que a transformación dixital xerou novos riscos dixitais, como a privacidade, que se ve impactada por tecnoloxías como o big data, a intelixencia artificial ou o Internet das Cousas (IoT). Carpio menciona tamén o nesgo que introducen os algoritmos de intelixencia artificial e os riscos de ciberseguridade en dispositivos IoT.

Dende un punto de vista tecnolóxico, a nube (85%), as metodoloxías áxiles de desenvolvemento (80%) e as interfaces de programación (77%) lideran os niveis de adopción. Menos dun 10% dos enquisados logrou escalar tecnoloxías como o Internet das Cousas, a robótica, a aprendizaxe automática, o blockchain ou o procesamento da linguaxe natural.

(Fonte: Expansión)