Os parques españois formulan unha estratexia común para participar na xestión dos programas de Horizonte 2020 e os Fondos de Cohesión

A estratexia inclúe que a Unión Europea recoñeza os parques ibéricos como organismos intermedios para a xestión dos fondos comunitarios e por outro lado estreitar alianzas cos parques latinoamericanos de forma que se favoreza a internacionalización das empresas.

n
n

nA sexta edición do Encontro Ibérico de parques científicos e tecnolóxicos, congregou a semana pasada en Covilhã, Portugal, medio centenar de participantes.
n
nO encontro contou coa asistencia de representantes institucionais do mundo da innovación, a I+D e os parques científicos e tecnolóxicos españois e portugueses. En total participaron 26 relatores de ambos os dous países que trataron temas tan importantes como o papel das universidades no emprendedurismo, a participación no programa Horizonte 2020 ou a visión dos parques e as empresas emprendedoras nos principais sectores estratéxicos.
n
nEsta edición comezou coa benvida do director do Parkurbis, parque anfitrión do Encontro, Pedro Farromba, e continuou con dúas mesas redondas. Na primeira delas, moderada pola subdirectora da Área de Relacións Internacionais do Parque Tecnolóxico de Andalucía, Sonia Palomo, debateuse o papel das universidades como axentes fundamentais no desenvolvemento de iniciativas emprendedoras.
n
nNesta sesión participaron relatores das universidades de Beira Interior, Aveiro, Minho e o Instituto Universitario de Lisboa, pola parte portuguesa; e as universidades de Estremadura, Politécnica de Valencia e a Universidade Carlos III de Madrid, pola parte española.
n
nNesta mesa afloraron conceptos como o emprendedurismo transformacional, é dicir, aquel que analiza o talento que impacta no plano económico pero tamén no social, os ecosistemas de innovación que crean cando existe unha conexión entre universidade, parque científico e tecnolóxico e empresa e a importancia da inclusión nos plans formativos da universidade de materias sobre cultura innovadora. Ademais, outro dos puntos foi a definición de universidade emprendedora como aquela que ten unha actitude emprendedora no seu ecosistema e como esa actitude contribúe á diversificación dos ingresos das universidades.
n
nPosteriormente levouse a cabo a segunda sesión, que contou coa participación do adxunto á Secretaría de Estado de Ciencia de Portugal, Francisco Maria Sousa, o presidente de Tecparques, Antonio Tavares, e o presidente da Asociación de Parques Científicos e Tecnolóxicos de España (APTE), Felipe Romera.
n
nDurante a mesa propúxose a necesidade de realizar unha estratexia conxunta entre os parques españois e portugueses para posicionar ás entidades xestoras como posibles organismos de coordinación e xestión dos programas de axudas de Horizonte 2020 e os Fondos de Cohesión debido ao papel tan importante que as entidades xestoras dos parques teñen como ferramentas de interface entre a ciencia e a empresa. Así mesmo, acordáronse afianzar máis as relacións entre os parques ibéricos e os parques latinoamericanos organizando un encontro entre eles durante o próximo congreso mundial que organizará IASP en Recife do 13 ao 16 de outubro en 2013.
n
nO desenvolvemento dunha estratexia común para que os parques ibéricos sexan recoñecidos como organismos intermedios de xestión nos próximos programas de axudas europeos e estreitar alianzas cos parques latinoamericanos na próxima conferencia mundial da Asociación Internacional de Parques Tecnolóxicos e Áreas de Innovación (IASP) en Recife é as dúas grandes accións que acordaron realizar ambos os dous colectivos de parques durante a celebración do VI Encontro Ibérico.
n
nSimultaneamente a esta sesión, desenvolveuse un encontro empresarial entre entidades situadas nos parques españois e portugueses, encamiñada a potenciar a cooperación empresarial entre ambos os dous países.
n
nPosteriormente celebrouse a terceira e última sesión plenaria, na que participaron 14 relatores de empresas e institucións punteiras na I+D de ambos os dous países, que analizaron a visión dos parques e as súas empresas emprendedoras en tres sectores estratéxicos: saúde, enerxía e tecnoloxías da información e a comunicación, tras o cal se clausurou esta sexta edición. As entidades españolas que participaron nesta sesión son o Instituto Internacional de Fleboloxía situado no Parque Tecnolóxico de Ciencias da Saúde de Granada, a Fundación para o desenvolvemento das novas tecnoloxías do Hidróxeno de Aragón establecida no Parque Tecnolóxico Walqa, o Parque Tecnolóxico de Álava, o Cluster da Enerxía de Estremadura localizado no Parque Científico de Estremadura e o Grupo Arelance radicado no Parque Tecnolóxico de Andalucía.
n
nEste encontro foi organizado por APTE, Tecparques (Asociación Portuguesa de Parques de Ciencia e Tecnoloxía) e Parkubis, Parque de Ciência e Tecnologia de Covilhã. Os encontros ibéricos veñen celebrándose dende o ano 2002 e son unha das actividades que APTE leva a cabo dentro do convenio que ten asinado con Tecparques para fomentar a innovación e a internacionalización dos parques científicos e tecnolóxicos lusos e españois.
n
n(Fonte: APTE)

n