Os parques científicos e tecnolóxicos españois consolídanse e alcanzan cifras record de emprego e número de empresas

Os parques científicos e tecnolóxicos españois pecharon 2014 cun incremento do 2,6% no número de empresas e un 2,5% no número de empregados, cifras record nun ano no que aínda a crise seguiu persistindo nalgúns sectores produtivos.

Durante a celebración da Conferencia Internacional de Parques no Parque Tecnolóxico de Vigo, APTE fixo públicos os datos estatísticos da evolución dos parques científicos e tecnolóxicos españois no último ano.

Os parques Socios de APTE pecharon o pasado ano cun total de 6452 empresas e entidades instaladas nos seus recintos, o que supón unha suba do 2,6% respecto ao ano anterior. Do total de empresas, 283 son de capital estranxeiro e 918 son empresas en incubación, con menos de 3 anos de antigüidade. Ademais, os parques sumaron 941 entidades, entre empresas de nova creación e instaladas nos parques.

O emprego tamén mellorou significativamente incrementándose en 2,5% o número de traballadores nos parques, datos que se traduce en 151.562 empregados, dos cales o 20,4% son empregados cualificados, é dicir, 30.968 persoas especializadas en tarefas de investigación e desenvolvemento (I+D).

A facturación das empresas tamén experimentou un avance moi significativo con respecto ao pasado ano, alcanzando a cifra de 22.327 millóns de euros facturados, un 5,6% máis que en 2013.

O ranking de sectores produtivos onde os parques aglutinan maior número de empresas segue estando liderado polo sector TIC co 22% das empresas, seguido polo sector Enxeñería, Consultoría e Asesoría co 14,8% e o sector Medicina e Saúde co 6,2%.

Así mesmo, durante o ano 2014 os parques acumularon un investimento en actividades de I+D de 1112 millóns de euros, e no apartado de patentes, as entidades instaladas nos parques operativos de APTE obtiveron 539 patentes e solicitaron 233.

(Fonte: APTE)