Os maiores investidores empresariais europeos en I+D van aumentar os seus esforzos de innovación nun 5% cada ano

As maiores empresas de investimento en I+D con sede na UE prevén que os seus investimentos globais en investigación e desenvolvemento aumenten anualmente nun 5% entre 2011 e 2013, o que equivale a máis do dobre das previsións do ano pasado e representa unha suba importante fronte ao 2,6% de diminución dos investimentos en I+D rexistrada por esas empresas en 2009.

n
n

 

n

As empresas enquisadas tamén declararon que unha media do 27% das súas vendas anuais correspondeu a produtos innovadores introducidos nos últimos tres anos, demostrando así unha vez máis que a innovación é clave para o éxito comercial e a creación de postos de traballo.

n

 

n

A Comisión Europea publicou estas cifras na súa sexta enquisa da UE sobre as tendencias empresariais en materia de investimentos en I+D (EU Survey on R&D Investment Business Trends), unha enquisa das previsións de investimento das mil empresas europeas que máis invisten en I+D. Responderon 205 empresas, co que se conseguiu unha mostra significativa.

n

 

n

Máire Geoghegan-Quinn, comisaria de Investigación, Innovación e Ciencia, declarou que "a enquisa significa unha boa noticia económica e xustifica un optimismo prudente a medio prazo, xa que a I+D empresarial é un motor fundamental para o crecemento sustentable e a creación de emprego. Non obstante, se queremos alcanzar os nosos obxectivos de Europa 2020, incluído o de incrementar os investimentos en I+D ata o 3% do PIB, necesitamos que se fagan realidade esas previsións de investimento para 2011-2013. Tamén ten que aumentar máis a porcentaxe de crecemento dos investimentos privados en I+D nos anos seguintes, tanto por parte das grandes empresas a que se refire a enquisa coma das PEME. E haberá que realizar a Unión pola Innovación en Europa para que a I+D aquí sexa máis atractiva que noutros sitios".

n

 

n

As empresas enquisadas prevén que os seus investimentos en I+D dentro da UE aumenten un 3% anual durante os tres próximos anos. Aínda que esta porcentaxe é inferior ao incremento previsto dos seus investimentos en I+D noutras rexións do mundo, as empresas seguen prevendo destinar o 75% dos seus investimentos á UE. As porcentaxes máis altas previstas nos seus investimentos de I+D corresponderán a China (25%), Xapón (17%), outros países europeos (8%), India (8%) e os Estados Unidos e Canadá (5%).

n

 

n

(Fonte: Asebio)