Os españois, os máis tecnolóxicos

n

n

Ninguén pon en dúbida a revolución que supuxo internet en todos os ámbitos. A sociedade española adquiriu novos hábitos de comunicación, información e consumo que cada vez están máis arraigados coa aparición de novos formatos como os smartphones e as tablets.

n

n

n

 

n

n

n

Proba diso son os máis de 31 millóns de usuarios de internet con que conta o noso país, dos cales 9 millóns acceden á rede a través do seu smartphone segundo a Fundación Telefónica. Polo tanto, non é de estrañar que as empresas decidan orientar as súas estratexias e destinar gran parte do seu presuposto á web.

n

 

n

España está á cabeza de Europa en conexión a internet a través de dispositivos móbiles e configurouse como un dos países que conta con maior número de afeccionados ao comercio electrónico. As novas tecnoloxías calaron profundamente na poboación, o que demostra que as persoas están dispostas a adaptarse aos novos tempos co fin de mellorar a súa calidade de vida.

n

 

n

O e-commerce, crecemento imparable

n

 

n

O comercio electrónico en España creceu un 23,1% durante o último ano. A empresas que decidiron apostar por iso viron incrementos importantes nos seus ingresos e en retorno do investimento nun breve período de tempo. CiudadMarket, rede social do comercio e do consumo referente en España, afirma que "o investimento en novas tecnoloxías permite establecer unha diferenciación da competencia e a posibilidade de crecer rapidamente a curto prazo". Pola súa banda, o xigante Inditex facturou máis a través da tenda online da súa marca principal Zara que en calquera dos seus establecementos, segundo o portal de finanzas Excite.

n

 

n

CiudadMarket manifesta que o maior presuposto dirixido á tecnoloxía se empregará no ámbito web, as redes sociais e o desenvolvemento ou modernización de aplicacións móbiles. Os dous últimos parecen ser os máis innovadores e prometedores, xa que se trata de canles de mercadotecnia que propician a comunicación e interacción dos comercios cos seus públicos obxectivos.

n

 

n

Fronte a estas novas oportunidades e, á vez, necesidades do mercado, ás empresas non queda outra que intentar estar ao paso ben sexa a través da contratación dun experto en Mercadotecnia Dixital ou ben dos servizos de axencias externas e de portais influentes. Se o comercio non se formula un plan de desenvolvemento tecnolóxico para alcanzar o mesmo nivel do consumidor non será capaz de entendelo nin de ofrecerlle produtos e servizos satisfactorios.

n

 

n

(Fonte: La Razón)

n

n

n

 

n