Os drons (tamén) son para o agro

A Xunta impulsou o seu uso para limpar o litoral galego ou en labores de detección de puntos vivos de incendios forestais. Agora, Medio Rural forma a novos agricultores sobre drons con fins fitosanitarios para os cultivos. As aplicacións son múltiples pero, iso si, o seu uso está máis recomendado en superficies grandes, nas que se aforra tanto produto como auga -vital no contexto presente e futuro de seca- e para evitar riscos laborais. Non só iso, senón que as cámaras térmicas que se axustan ás aeronaves dan moitas pistas sobre o estado dos cultivos.

O profesor de Enxeñaría Agroforestal da USC Xesús Pablo González considera xa que os drons están entre as ferramentas que darlle ao agricultor para mellorar a produtividade, pero totalmente complementaria co tractor ou outra maquinaria. Ademais, el experto da área de Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría alude a un estudo comparativo realizado sobre os custos dun tractor e un dron, que apunta grandes diferenzas. “O montante estimado tras o importe da compra, os custos horarios ou a amortización do vehículo, así como os riscos para o operario sinalan que tratar unha parcela de 25 hectáreas, aplicando os fitosanitarios con tractor elévase a uns 8700 euros, mentres que facer un tratamento con dron pode supor uns 715 euros”, explica Xesús Pablo González.

“A aplicación dos tratamentos é moito máis localizada. Verte directamente sobre a superficie de cultivo; sobre a planta e as súas follas polo que se contamina menos o chan e desperdicias menos produto”, engade. E, entre os datos máis relevantes, sitúa tamén o aforro de auga: “Con tractor usaríanse uns 25.000 litros de auga para aplicar un fitosanitario, mentres que cun dron sería 250 litros”, explica. É dicir, a centésima parte.

Fonte: Faro de Vigo