Os drons de Aerocamaras, claves no levantamento de minas en Angola

A industria mineira pisa o acelerador coa incorporación de drons como apoio fundamental ás súas actividades. A española Aerocamaras é referente na prestación deste servizo, e actualmente participa en varios proxectos internacionais cos seus drons, tanto en actividades de inspección como de levantamento topográfico e vixilancia nas zonas de explotación mineira.

Hoxe en día as aeronaves non tripuladas forman parte do fluxo de traballo na maioría das minas polos moitos beneficios que achegan ás zonas mineiras. A primeira e máis importante é a seguridade para os mineiros, pero tamén supoñen un grande avance en canto ao aforro de custos e produtividade, que aumenta exponencialmente fronte a métodos tradicionais de levantamento topográfico. Até non hai moito tempo as persoas eran as encargadas de tomar as medidas a man, o que facía moi alto o rango de erro nos cálculos e que non se tivesen en conta aspectos como as irregularidades na superficie superior do terreo.

Ademais, cómpre ter en conta que a topografía das minas, ao estar a ceo aberto, están en constante evolución, o que fai máis complexas as tarefas de medición, obrigando a actualizar datos frecuentemente. Neste sentido, os softwares de última tecnoloxía cos que traballan os pilotos de drons de Aerocamaras, especializados en topografía, son capaces de achegar uns resultados moito máis precisos nun menor tempo e manter un seguimento constante para detectar calquera variación nos parámetros analizados. 

Levantamento de minas en Angola: caso de éxito na aplicación de drons á topografía

Recentemente a compañía Aerocamaras foi fundamental para o traballo topográfico en varias minas minerais en Angola. Polo día solicitando datos de alta complexidade e decisivos para os traballos de pre e post voadura, e pola noite equipados con sistemas de vixilancia e sensores termográficos para o control de presenza nas zonas minerais.

“A nosa experiencia como líderes do sector dos drons permitiunos ofrecer en Angola un servizo integral que abrangueu desde as medicións e levantamento de planos topográficos, á inspección dos traballos de voadura. Ademais os nosos drons prestaron soporte no control de prevención de riscos laborais dos mineiros e vixilancia de garda e seguridade na explotación”, explica Jaime Pereira, CEO da compañía. Aerocamaras seguirá dando soporte en Angola no seguimento das obras de construción que se poidan levar a cabo no interior das instalacións das minas, así como para avaliar danos se ocorresen fenómenos naturais como tormentas, inundacións ou desprendementos que puidesen afectar á infraestrutura.

Fonte: Interempresas