O tratamento de augas residuais avanza cara a unha economía circular

O tratamento de augas residuais xa non consiste unicamente en facer que a auga se poida volver utilizar. Os investigadores mostran como se poden extraer enerxía, nutrientes e subprodutos con valor engadido das augas residuais.

A escaseza de auga é un problema tanto natural como provocado polo home. Aínda que no noso planeta non falta auga doce, a súa distribución non é uniforme e moita desperdíciase, está contaminada ou xestiónase de xeito non sustentable. O tratamento das augas residuais loita contra este problema convertendo as augas residuais nun efluente que pode reutilizarse ou devolverse ao medio.

Segundo un consorcio paneuropeo que traballa no proxecto INCOVER, financiado con fondos europeos, esta tecnoloxía de salubridade pode avanzar aínda máis. INCOVER está a probar novas solucións que reducirán á metade os custos de explotación, xerarán enerxía, recuperarán subprodutos con valor engadido e diminuirán as emisións de gases de efecto invernadoiro ata nun 80%.

Tal como se indica no sitio web do proxecto, INCOVER pretende impulsar o tratamento das augas residuais “cara a un sector de recuperación de bioprodutos e un provedor de auga reciclada”. Con este fin, os socios do proxecto desenvolveron unha ampla gama de tecnoloxías que contribúen a crear unha economía circular. Estas innovadoras tecnoloxías xa se probaron individualmente a escala de laboratorio e agora estanse probando conxuntamente en tres plantas a grande escala que tratan as augas residuais de concellos, granxas e industrias de alimentos e bebidas. Situados en Alemaña e España, os lugares piloto mostran como se poden extraer recursos como enerxía e nutrientes, e produtos como biofertilizantes, biometano e bioplásticos das augas residuais.

Fotobiorreactores

A planta situada en Viladecans (España) dispón de tres fotobiorreactores horizontais que producen biomasa de microalgas na que predominan as cianobacterias. As escorrentías agrícolas alimentan os fotobiorreactores para aumentar as concentracións de cianobacterias no primeiro fotobiorreactor e para acumular polihidroxibutirato, un bioplástico biodegradable, nos outros dous fotobiorreactores. A biomasa recolectada no terceiro fotobiorreactor procésase con lodos residuais secundarios nun dixestor anaerobio co fin de producir biogás. A continuación, os lodos procésanse nun humedal de tratamento de lodos, mentres que a auga do sedimentador se procesa en columnas de recuperación de nutrientes e se desinfecta mediante ultrafiltración impulsada por enerxía solar. O efluente resultante úsase para regar.

Lagoas algais de alta taxa

Estanse a probar as lagoas algais de alta taxa en dúas situacións do sur de España. En Chiclana de la Frontera, conséguese producir de polihidroxialcanoato, outro bioplástico biodegradable, usando un sistema de lagoas algais de alta taxa de fotosíntese anaerobia de dúas fases. Despois de producir polihidroxialcanoato, a biomasa restante convértese en biogás usando un pretratamento térmico e seguindo un proceso de codixestión anaerobia. O biometano prodúcese grazas a unha tecnoloxía mellorada integral de biogás.

A segunda situación é a planta de tratamento das augas residuais de El Toyo (Almería), onde se instalou unha lagoa algal de alta taxa de demostración de 3000 metros cadrados para obter auga para rego. As augas residuais procésanse directamente sen decantadores anaerobios nin primarios, polo que este é a primeira lagoa algal de alta taxa a grande escala deste tamaño do mundo que funciona desta forma. Os filtros plantados úsanse para mellorar a recuperación de fósforo e nitróxeno. Os sistemas de desinfección impulsados por enerxía solar garanten a seguridade da auga para rego e un sistema de rego intelixente garante a eficacia enerxética e hídrica.

Tratamento dos residuos da biomasa

En Leipzig (Alemaña), úsase un proceso biotecnolóxico baseado en fermentos para producir ácido orgánico a partir das augas residuais industriais procedentes da industria alimentaria. Unha vez extraído o ácido, os residuos úsanse para producir biogás, o cal se usa para xerar enerxía ou para calefacción. Finalmente, os lodos anaerobios sobrantes procésanse mediante carbonización hidrotérmica co fin de transformar a biomasa residual en fertilizantes do chan listos para usar.

O rendemento das tecnoloxías de INCOVER (Innovative Eco-Technologies for Resource Recovery from Wastewater) estase integrando nunha ferramenta do sistema de apoio á toma de decisións. O obxectivo desta ferramenta é axudar ás autoridades responsables en materia de auga a elixir os investimentos que mellor se adaptan ás súas necesidades. Despois, INCOVER centrarase en optimizar todos estes procesos.

(Fonte: CORDIS)