O teletraballo medra un 74% durante o ano de pandemia

Un ano despois da súa implantación forzosa como consecuencia da covid-19, o teletraballo xa non é unha fórmula de difícil encaixe para moitas empresas en España. Segundo os datos do Adecco Group Institute, 2,86 millóns de españois teletraballan desde o seu domicilio nestes intres, 1,2 millóns máis que hai un ano, cando chegou a pandemia.

Estes case tres millóns de teletraballadores -un 74,2% máis que antes da pandemia- supoñen o 14,7% do total de ocupados -19.344.300, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) para o cuarto trimestre de 2020-, o que conforma unha porcentaxe moi inferior á da media da Unión Europea (21,5%).

As cifras españolas desínflanse en comparación cos volumes que manexan outros países europeos e reflicten o retroceso na flexibilidade laboral do mercado de traballo nacional respecto ao dos seus principais competidores. Os países que manexan maiores taxas de teletraballo son Suecia (40,9%) e Holanda (40,1%), por diante de Luxemburgo (34,5%) e Finlandia (33,5%). Na contorna máis próxima tamén hai veciños con taxas máis elevadas: Francia (28,3%), Portugal (20,7%) e Alemaña (18,5%). Só Italia atópase por debaixo das cifras de España (9,8%).

A implantación do teletraballo tamén foi desigual nos distintos territorios do país. A presenza de empresas de maior tamaño, máis proclives á implementación desta fórmula, provocou que tanto a Comunidade de Madrid como Cataluña presenten as maiores taxas de aumento do teletraballo do país: 200% e 118%, respectivamente. En termos absolutos, durante 2020 a Comunidade de Madrid aumentou o seu número de teletraballadores en 512.000 persoas (até un total de 767.200), mentres que Cataluña fíxoo en 350.000 (elevando o total até 645.400 teletraballadores), e ambas as comunidades concentran sete de cada 10 novos teletraballadores de toda España.

Madrid, ademais, pasou a liderar a clasificación de teletraballadores de España (26,9%), por diante de Cataluña (22,6%) e Andalucía (12,8%); e é a comunidade onde o incremento porcentual dos traballadores acollidos a esta fórmula foi maior en todo este tempo (14 puntos).

Que o teletraballo foi o salvoconduto laboral para soportar as restricións de mobilidade evidénciao o dato de que hai un ano 15 territorios presentaban taxas de teletraballo inferiores ao 10% e agora só son tres: Canarias e Murcia (9,8% respectivamente) e A Rioxa (9,6%).

Fonte: El País