O teléfono da muller recibiu en 2015 máis de 4.500 chamadas atendidas desde Tecnópole

O teléfono da muller, o 900 400 273, atendeu un total de 4.565 chamadas telefónicas en Galicia durante o ano 2015, das que 274 foron realizadas por residentes na provincia de Ourense. O motivo principal das consultas era a demanda de atención psicolóxica, seguida de asesoramento xurídico para trámites relacionados con divorcios e separacións.

Trátase dun servizo orientado ás mulleres galegas e que está xestionado desde o Parque Tecnolóxico de Galicia-Tecnópole, situado en San Cibrao das Viñas. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, percorreu as instalacións do call center para promocionar o uso deste servizo, gratuíto e dispoñible as 24 horas do día. “Non hai máis chamadas porque non se coñece a existencia deste recurso público”, explicou.

Neste sentido, destacou que se trata dun “valor engadido” o feito de que detrás destas chamadas hai un equipo multidisciplinar totalmente formado para a súa adecuada atención personalizada. “Ás veces, hai ese receo de quen me vai a atender. É importante que saiban que se trata dun call center xestionado dende Ourense”, explicou Rueda.

Detrás deste 900, atópase un equipo formado por unha psicóloga e varios traballadores sociais que atenden de forma anónima e confidencial as peticións formuladas polos usuarios deste servizo, principalmente mulleres. Infórmanas sobre recursos prestados polos servizos sociais e consultas relativas a dereito de familia. No entanto, o que máis demandan é información sobre aspectos relacionados con materia de xénero. “Adoitan preguntar sobre os pasos que teñen que dar para pór unha denuncia ou, mesmo, se poden ser denunciadas por abandono do fogar, algo que xa non existe e ténselles que explicar”, explicou Susana López Abella, secretaria xeral de Igualdade.

Tipos de consultas

Concretamente, o 46 por cento das chamadas rexistradas estaban relacionadas con atención psicolóxica e o 24% centráronse nos recursos dispoñibles para as mulleres como cursos ocupacionais, bolsas de emprego e subvencións. Tamén preguntas relativas a seminarios, talleres así como medidas de apoio ao asociacionismo e creación de empresas. O resto de consultas facían referencia a temas xurídicos relacionados con sentenzas incumpridas e abandonos do fogar. Non existe un perfil definido de solicitante aínda que si se rexistra un repunte no número de peticións atendidas en datas sinaladas como é o Nadal ou vacacións.

A nivel autonómico, Ourense é unha das provincias que menos empregou este servizo durante o ano pasado. De feito, as mulleres residentes na Coruña foron as que máis utilizaron este recurso, rexistrando máis de 2.000 chamadas telefónicas.

O teléfono da muller é un servizo anónimo e confidencial que ofrece cobertura a nivel autonómico. Calquera muller pode facer unha consulta en horario laborable pero tamén en nocturno e está preparado para atender a persoas con discapacidade auditiva. O idioma tampouco é unha barreira xa que conta cun sistema de teletradución a 51 idiomas facilitando que a comunicación se estableza na lingua empregada polo interlocutor e se poida así asistir a todas as usuarias.

En definitiva, un recurso máis de apoio a aquelas mulleres que o necesitan e que está en coordinación tamén co 016 froito dun convenio posto en marcha en 2012 entre o Goberno galego e o Ministerio de Sanidade de maneira que as chamadas realizadas a este teléfono desde Galicia se deriven ao teléfono da muller.

(Fuente: La Rexión)