O sector TIC é o líder en madureza dixital grazas ao volume de datos

O sector de telecomunicacións lidera a madureza dixital e é o que ten un modelo de organización con maior grao de orientación ao dato dentro da industria española, grazas aos inxentes volumes de datos que manexan e deben aproveitar, segundo se desprende do Informe Minsait sobre Madureza Dixital en España 2019, centrado en Dato e Analítica. 

O estudo destaca que este sector se enfronta a unha “crecente competencia” e debe explorar novos modelos de negocio, contexto no que o dato se presenta como “unha oportunidade clave”. Incide no grao de innovación das empresas de telecomunicacións con respecto ao resto de sectores, debido a que as operadoras levaron a cabo investimentos significativos para o desenvolvemento das súas plataformas. Así, engade que a madureza dixital do negocio impulsou as operadoras a traballar a súa estratexia en torno ao dato e a analítica. Esta visión concrétase en programas específicos no 80% das empresas, todos eles cun nivel de detalle alto. Non obstante, mentres que as operadoras basean as súas decisións estratéxicas en datos, só un 20% aplica modelos analíticos na toma de decisións. 

O informe tamén indica que as operadoras españolas se diferencian das empresas do resto dos sectores en relación á captación de talento dixital, xa que todas as compañías analizadas aseguran contar con profesionais especializados para abordar os proxectos asociados á explotación do dato. Non obstante, un 20% de empresas recoñece que a cultura do dato non está completamente asimilada na compañía. Ademais, todas as operadoras contan con roles na súa organización que asumen decididamente o liderado da evolución do dato, pero só dous terzos contan con CDOs e no resto é o cargo de CIO o que opera nesta función. 

Fonte: La Región