O sector forestal, unha grande oportunidade

A madeira pasou de ser percibida como un material do pasado, a ser un símbolo de futuro, un garante da sustentabilidade do planeta. Está chamada a marcar o futuro da construción. Trátase do único material de construción renovable, cultívase naturalmente e elimina o CO2 da atmosfera. A súa produción e procesamento utiliza moita menos enerxía que outros materiais, o que outorga unha pegada de carbono significativamente menor. O seu uso axuda a combater o cambio climático, é boa para a saúde e o benestar, é estruturalmente forte e resistente e é un grande illante, o que provoca un aforro de enerxía, entre outras moitas vantaxes.

A UE recoñece o papel transcendental da achega dos nosos montes á sustentabilidade social, económica e ambiental de Europa, adiantando un gran déficit de madeira para as vindeiras décadas. Cada día constrúese máis en madeira, non só vivendas unifamiliares, senón edificios públicos e, mesmo, rañaceos, e son máis os profesionais que apostan por este material, polas múltiples vantaxes que representa. Ábrese así unha nova oportunidade para o sector forestal.

Crecemento exponencial

A bioeconomía ou substitución de materiais derivados do petróleo por produtos biolóxicos renovables, como a madeira, está a vivir un crecemento exponencial. Os composites ou madeira técnica cada día sorpréndennos con novos produtos e solucións. Na madeira centráronse liñas de investigación ao máis alto nivel, impensables hai anos. Por exemplo, sabemos que un dos proxectos tractores que está a promover a Xunta de Galicia no marco dos fondos New Generation ten por obxecto a produción de fibras téxtiles con madeira.

Supón un orgullo enorme para os galegos saber que unha empresa como Inditex, deseña e constrúe as súas tendas sustentables en todo o mundo, achegando o oficio dos nosos carpinteiros e ebanistas, con madeira dos nosos montes. Ademais, as pezas que ocupan os seus escaparates son confeccionadas cos materiais máis sustentables, incorporando o mellor deseño e tecnoloxía, contribuíndo a evitar o impacto sobre o planeta e a mellorar a vida das comunidades rurais.

Sen dúbida, a madeira situouse, por méritos propios, como o material do presente e está chamada a xogar un papel decisivo no camiño cara ao futuro sustentable que todos anhelamos.

Fonte: La Voz de Galicia