O sector cárnico pide a vez para os fondos europeos

O sector cárnico español presentou un proxecto común para amosar o seu compromiso na reconstrución económica do noso país e poder acceder así aos fondos europeos de reconstrución. Para iso, no plan bautizado como «Compromisos 2023», que apoia toda a cadea de valor, responsabilízanse de levar a cabo accións sustentables co medio na súa cadea de produción, tales como reducir as emisións de carbono un 30% na industria cárnica, usar un 70% de enerxías renovables na súa produción ou alcanzar o 50% de emprego feminino en todas as actividades con vistas ao ano 2023.

Ademais, a cadea cárnico-gandeira española tamén se compromete con este programa a apoiar unha produción «ética» para o cidadán, a reducir o uso de plásticos nun 25% e a promover a dixitalización coa implementación da tecnoloxía Blockchain co propósito de facilitar a trazabilidade e transparencia. Así como a crear un plan de reciclaxe para alcanzar o 80% de aproveitamento dos recursos.

Os primeiros da fila

Desta forma o sector cárnico adiántase a outras ramas de actividade e pide número para o portelo dos fondos europeos, cuxa folla de ruta presentou o Goberno. Pola súa parte, o ex secretario xeral de Agricultura e coordinador do proxecto, Fernando Moraleda, anunciou a disposición do sector para «someterse a cantas auditorías públicas ou privadas fagan falta».

O sector, en cifras

Dous millóns de persoas viven da cadea cárnica. As industrias empregan a 97.000 traballadores, e o comercio comerciante polo miúdo a 75.000. Case 42.000 millóns é o que achega o sector cárnico sumando a gandaría (15.172 millóns) e a industria (26.822 millóns). 7,2 millóns de toneladas de carne e 1,4 millóns de toneladas de elaborados puxéronse nos mercados en 2019.

Fonte: ABC