O Ministerio de Industria lanza unha convocatoria para apoiar ás agrupacións empresariais innovadoras

Industria lanza unha convocatoria de axudas para fomentar as agrupacións empresariais innovadoras co obxecto de mellorar a competitividade das pemes.

Na orde ministerial coa convocatoria, o departamento dirixido por José Manuel Soria recorda que o fortalecemento de ‘clusters’ forma parte, dende hai anos, da estratexia europea de innovación.

Neste caso, o novo programa do Goberno ten como obxectivo promover a excelencia das agrupacións empresariais innovadoras, mediante a concentración das axudas en proxectos de innovación e o fomento da cooperación entre empresas.

O programa tamén ten como obxectivo facilitar a participación das empresas en programas de innovación e internacionalización doutros organismos nacionais e europeos.

As axudas contemplan a posibilidade de subvencionar ata o 70% dos gastos considerados subvencionables e un máximo de 70.000 euros ao ano.

As actividades específicas de realización de estudos de viabilidade técnica de carácter preparatorio para proxectos de tecnoloxía e innovación poderán subvencionarse á súa vez con ata o 70% dos gastos considerados subvencionables, cun máximo de 75.000 euros.

As actividades de innovación poderán subvencionarse ata o 70% dos gastos considerados subvencionables cun máximo de 100.000 euros, mentres que as de cooperación poden recibir apoio de ata o 70% dos gastos de cada beneficiario considerados subvencionables cun máximo de 100.000 euros por proxecto e ano.

Estas axudas son compatibles coas recibidas dende outras administracións, sempre e cando o financiamento conxunto procedente destes incentivos non supere o 90%.

(Fonte: Ministerio de Industria)