O Ministerio de Industria destina 477 millóns a axudas para proxectos tecnolóxicos innovadores en 2013

O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo destinará axudas por un importe de 477 millóns de euros para proxectos tecnolóxicos innovadores en 2013, o que supón unha caída do 10,5% respecto aos 533 millóns de euros destinados o ano anterior, segundo informou o responsable do ramo, José Manuel Soria.

n
n

nO ministro explicou que aínda que o novo presuposto é menor que o do ano anterior, debido aos necesarios recortes presupostarios, a repartición das axudas e subvencións será máis "eficiente", cumprindo cos obxectivos da Axenda Dixital española e mellorando a competitividade, e, ademais, as condicións dos empréstitos serán "máis vantaxosas", con tipos de interese máis baixos que os da convocatoria anterior.
n
nEn concreto, do total das axudas, 422 millóns de euros destinaranse a empréstitos, o que supón unha caída do 13% respecto ao ano anterior, e 55 millóns de euros a subvencións, é dicir, un 14,5% máis que na convocatoria de axudas de 2012.
n
nSoria engadiu que no capítulo de empréstitos, a pesar do descenso da cantidade destinada, o tipo de interese mellorou fronte ao ano anterior, pasando a ser do 0,528%, é dicir, o euríbor a un ano, cun prazo de amortización de cinco anos e dous de carencia, fronte ao tipo de interese do 3,95% da convocatoria do ano pasado, cunha amortización de sete anos e tres de carencia.
n
nEn canto ás subvencións, Soria recalcou que na actual convocatoria se pon o foco nas pemes. Así estas axudas alcanzarán un 20% de pemes e un 15% para o resto, en caso de que o proxecto se cualifique como 'excelente' ou 'notable' e do 12% para pemes ou do 9% para o resto, se se considera o proxecto "bo ou suficiente".
n
nAvaliación máis transparente
n
nAsí mesmo, o ministro recalcou que o novo proceso de avaliación dos proxectos se simplificou administrativamente, sendo máis transparente, cun maior número de expertos avaliando, e máis eficiente, xa que os solicitantes poderán comunicarse durante o proceso cos avaliadores.
n
nEn concreto, como novidade nestes procesos de avaliación incluirase a posibilidade de avaliar en dúas fases todas as solicitudes e permitirase unha quenda de exposición oral aos directores dos proxectos que concorren ás axudas.
n
nSoria explicou que se premiarán os proxectos que poñan o seu foco na industria de futuro, como o 'cloud computing', ou as aplicacións para ecosistemas móbiles; a ciberseguridade e a confianza dixital e as solucións TIC orientadas á mellora da competitividade.
n
n(Fonte: Europa Press)

n