O investimento empresarial en I+D retrocede pola falta de financiamento e de confianza

n

n

O investimento en I+D estancouse no 1,39% do PIB, segundo o INE. Ese nivel logrouse polo maior investimento público que compensa a retirada de fondos das empresas, moi afectadas pola falta de financiamento.

n


n

 

n

n

A aposta pola I+D como referente do cambio de modelo produtivo en España segue desinchándose. Se en 2009 o gasto caeu por primeira vez na serie histórica (iniciada en 1981), este non creceu en 2010.

n

 

n

Neste último exercicio, último dato dispoñible, gastáronse 14.588 millóns de euros en actividades ligadas á I+D, o que supón un 1,39% do PIB. Trátase da mesma porcentaxe obtida o ano anterior e mostra o estancamento experimentado por este indicador en España, lonxe do 2% que alcanzou a media da UE nese mesmo exercicio e aínda máis do 3% fixado na Axenda de Lisboa, que marcaba os obxectivos dos países europeos para 2010.

n

 

n

Na deterioración da evolución do investimento en I+D en España tivo un peso fundamental o progresivo abandono das empresas, en especial as pemes con menos de 50 traballadores, que foi compensado en boa medida pola maior achega de fondos públicos. Na axenda pactada en Lisboa tamén se fixou que o sector privado achegaría xa no pasado exercicio o 66% dos fondos para facer I+D. Nada máis lonxe da realidade. En 2010, a achega empresarial en España reduciuse ao 42,9% do total, o que supón o nivel máis baixo dende 2007. A crise económica e as dificultades para acceder ao crédito atópanse detrás dese retroceso do 0,8% en taxa anual (51 millóns en termos absolutos).

n

 

n

"Cifras desastrosas"

n

 

n

Outro dato que mostra esta realidade é que o número de empresas que realiza actividades ligadas á I+D reduciuse un 10%, unha caída aínda máis acusada aínda entre aquelas con menos de 49 traballadores.

n

 

n

De feito, a estatística feita pública polo INE mostra que o retroceso nese segmento se elevou ao 28%, o que significa que unha de cada tres microempresas que intentou realizar este tipo de actividades en 2009 decidiu abandonalas tan só un ano despois. No lado contrario sitúanse as grandes empresas, aquelas con máis de 250 empregados, cuxo gasto se incrementou un 1,1%.

n

 

n

O director xeral da Fundación Cotec, Juan Mulet, recoñeceu onte que as cifras en valores absolutos son "desastrosas", xa que España dedica tan só un 1,39% do seu PIB á I+D e segue moi por debaixo da media europea. "É necesario que haxa máis multinacionais investindo en I+D", recalcou Mulet, quen non obstante subliñou que o sistema é "moito máis sólido que antes e pouco a pouco a I+D vaise asumindo".

n

 

n

Na clasificación por autonomías, tan só catro (Madrid, Navarra, País Vasco e Cataluña) están por enriba da media nacional. O primeiro posto correspóndelle a Madrid, cun 2,02% do PIB rexional, que superou a Navarra, cuxo gasto caeu do 2,14% ao 1,97% nun ano. O terceiro e cuarto lugar ocúpano País Vasco e Cataluña, cun 1,97% e un 1,63% do PIB.

n

 

n

España mantense no furgón de cola da UE

n

 

n

A crise económica non só pasou factura a España. Unha gran parte dos países da UE tamén viu como as restricións presupostarias causaron efecto na súa aposta pola I+D. A media da investimento nestas actividades na UE mantívose estable no 2% do PIB, mentres que o gasto en España tampouco variou e quedou no 1,39%, o que supón un diferencial de seis décimas.

n

 

n

Unha análise máis detallada das cifras, actualizadas onte pola oficina de estatística da UE (Eurostat), mostra como España se mantén no décimo posto dos 27 analizados. Tan só hai cinco membros da zona euro (Italia, Malta, Eslovaquia, Grecia e Chipre) con peores resultados.

n

 

n

Esta estatística si mostra unha UE a dúas velocidades: un grupo de seis nacións (Finlandia, Suecia, Dinamarca, Alemaña, Austria e Francia) moi por enriba do 2% do PIB e o resto, por debaixo do 1,5%.

n

 

n

(Fonte: Cinco Días)

n

n

n

 

n