O hipersector TIC español aglutina máis de 24.000 empresas e emprega máis de 386.000 persoas

O hipersector TIC español, que aglutina oito sectores de Tecnoloxías da Información e a Comunicación, está formada por un total de 24.371 empresas, o que supón o 1,61% de todas as existentes na estrutura produtiva española, e emprega un total de 386.009 traballadores, o que supón o 2,10% da forza laboral do país, segundo o director do sector TIC, desenvolvemento do mercado e estudos de Ametic, Antonio Cimorra.

n
n

nEn concreto, o hipersector composto por electrónica de consumo, compoñentes electrónicos, electrónica profesional, industrias de telecomunicacións, operadores e provedores de servizos de telecomunicacións, Tecnoloxías da Información, contidos dixitais e outras actividades TIC supoñen ademais un 6% do PIB nacional e empregan máis do dobre de traballadores que o sector transporte.
n
nPara Cimorra o feito de que este hipersector constitúa case o 2% da estrutura produtiva nacional e, non obstante, supoña o 6% do PIB español é un indicativo de que as empresas deste segmento son "moi produtivas".
n
nNeste sentido, o director xeral de Red.es, Borja Adsuara, destacou que tanto dende a Secretaría de Estado de Telecomunicacións e a Sociedade da Información (Setsi) como dende a entidade pública que dirixe traballarán para facer das TIC a "panca de saída da crise" pero con "presuposto, calendario e resultados", xa que os tempos dos plans que parecía "cartas aos Reis Magos" pasaron.
n
nSó 94 fabricantes
n
nPor sectores, o de Tecnoloxías da Información, cun total de 14.469 compañías e 194.820 traballadores, é o máis importante tanto en número de empresas coma en porcentaxe de emprego, cun 59,4% e un 50,5%, respectivamente.
n
nPola súa parte, o sector de contidos dixitais, cun 25,3% das empresas e un 20,1% dos traballadores, e o dos operadores e provedores de telecomunicacións, cun 7,9% das empresas e un 17,7% dos traballadores, suman, xunto co de Tecnoloxías da Información, máis da 92% estrutura produtiva do hipersector.
n
nCimorra destacou así mesmo que no sector de electrónica de consumo, que agrupa a 924 empresas e 7310 traballadores, só un 10,2% das empresas -94 compañías- dedícase á fabricación e importación de produtos, mentres que o 89,8% se enmarcan na prestación de servizos técnicos.
n
nPor autonomías
n
nEn canto aos datos por comunidades autónomas, Madrid, con 6972 compañías, e Cataluña, con 5203 organizacións, acumulan a metade das entidades que operan no territorio español, mentres que A Rioxa, con 98 empresas, Cantabria, con 207, e Estremadura, con 208, son as rexións cun menor número de empresas.
n
nRespecto ao emprego, tamén Madrid, con 144.220 traballadores, e Cataluña, con 80.013 empregados, son as que máis forza laboral empregan.
n
n(Fonte: lainformación.com)

n