O Goberno publica os requisitos para obter o selo Peme Innovadora

O Ministerio de Economía e Competitividade publicou o proxecto de orde pola que se regula a obtención do Selo de Peme Innovadora. Na devandita orde, ademais, explícase cal será o funcionamento dun rexistro público de pemes innovadoras, cuxa inclusión non terá ningún custo para a empresa.

Para poder anotarse no devandito rexistro, a firma debe cumprir varios requisitos: obter financiamento público nos tres últimos anos para a realización de proxectos de I+D+i, demostrar o seu carácter innovador mediante a súa propia actividade (ter patentes propias ou posuír un informe motivado vinculante para os efectos da dedución fiscal por I+D+i nos últimos tres anos) e contar con algunhas das certificacións oficiais nesta materia (AENOR EA0043, AENOR EA0047 ou UNE 166.00).

A entrada no rexistro implica o outorgamento do selo Peme Innovadora, que poderá exhibirse nas sedes e locais da empresa xunto co logo, así como nas súas publicidades. Ademais, grazas a este selo, as pemes poderán compatibilizar a bonificación por I+D+i coa dedución fiscal por I+D+i.

(Fonte: Ministerio de Economía)