O Goberno poxará en maio capacidade para o 5G

O Goberno ten previsto celebrar en maio ou xuño a poxa de espectro para o 5G na banda de 700 MHz e prevé que as condicións sexan en gran medida similares ás de procesos anteriores, segundo anunciou o secretario de Estado de Telecomunicacións, Roberto Sánchez, quen indicou que, en cambio, si se analizará a posibilidade de cambiar a forma de pago respecto á de xullo de 2018 ante as peticións dalgúns operadores.
 

Sánchez confirmou que a intención do Goberno é celebrar a poxa no mes de maio, ou como moi tarde en xuño, data pendente da aprobación de toda a normativa necesaria para levar a cabo este proceso, como a orde ministerial que modifica o cadro nacional de atribución de frecuencias. 

Neste sentido, remarcou que o Goberno mantén o seu obxectivo de adxudicar as frecuencias aos operadores antes do 30 de xuño, tal e como recollía a folla de ruta que se marcara. Non obstante, agregou que a data exacta dependerá do que se prolongue a poxa, xa que mentres sigan producíndose poxas á alza, esta seguirá viva. A fórmula de pago variará respecto á actual –entrega dunha vixésima parte do prezo final– a petición dos operadores. 

Fonte: El Mundo